Om de parkeerproblematiek bij Rotterdamse sportverenigingen en scoutinggroepen in kaart te brengen heeft Rotterdam Sportsupport onlangs een (online) vragenlijst gestuurd naar ruim vijftig sportverenigingen. Het gaat om verenigingen waarvan wij weten dat ze op dit moment parkeerproblemen ervaren. De vragenlijst, die is ingevuld door 32 verenigingen, geeft meer inzicht in de situatie van verenigingen en waar de knelpunten en behoeften liggen.

Op steeds meer plekken in Rotterdam moeten bewoners en bezoekers betalen om hun auto te parkeren. Een belangrijke groep die hier nadeel van ondervindt zijn de sportverenigingen. Niet alle sportverenigingen hebben parkeergelegenheid op het terrein van het sportcomplex, de sporthal of de gymzaal. Sporters en vrijwilligers moeten hun auto op de openbare weg parkeren en hiervoor betalen. Dit levert een extra kostenpost op, wat de drempel verhoogt om te sporten of vrijwilligerswerk te doen. Sportverenigingen kunnen hierdoor in de problemen komen. Het betaald parkeren vormt een risico voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk en daarmee voor de vitaliteit van verenigingen, en dus de sportparticipatie.

Uitkomsten vragenlijst

De vragenlijst die Rotterdam Sportsupport heeft gestuurd naar ruim vijftig verenigingen geeft meer inzicht in de knelpunten en behoeften van verenigingen rondom het parkeren. Een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de 32 sportverenigingen:

  • 18 verenigingen geven aan meerdere parkeerproblemen te ervaren. Denk hierbij aan een combinatie van betaald parkeren, een overvolle parkeerplaats en/of de veiligheid rondom de accommodatie.
  • 27 verenigingen geven aan dat zij meerdere gevolgen ervaren door de parkeerproblematiek. Denk hierbij aan een combinatie van klagende bezoekers, leden die aangeven dat zij misschien een andere club willen zoeken, vrijwilligers die zeggen te stoppen als er niks gedaan wordt en/of een extra kostenpost voor verenigingen omdat zij de parkeerkosten voor hun vrijwilligers vergoeden.
  • 17 verenigingen maken gebruik van een sportaccommodatie zonder bijbehorende (gratis) parkeergelegenheid.
  • Bij 19 verenigingen zijn er (ook) buiten de sportaccommodatie geen gratis parkeermogelijkheden.
  • 18 verenigingen geven aan geen goede aansluiting op het openbaar vervoer dichtbij de sportaccommodatie te hebben.

Uit deze antwoorden kunnen we de voorzichtige conclusie trekken dat er regelmatig meerdere parkeerproblematieken bij één vereniging zijn en die leiden tot één of meerdere gevolgen. Ongeveer de helft van de verenigingen die parkeerproblemen ervaren, maakt gebruik van een sportaccommodatie waar wel een aantal gratis parkeerplekken bij horen. Ook zijn er bij ongeveer 40% van de verenigingen, die hebben geantwoord, parkeerplekken buiten de sportaccommodatie waar gratis geparkeerd kan worden. Niet iedereen hoeft dus te betalen voor het parkeren als ze de sportclub bezoeken. Toch ervaren deze verenigingen wel een probleem, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende gratis parkeerplaatsen zijn en/of er door parkeerdruk onveilige situaties ontstaan. Het devies om dan maar met het openbaar vervoer naar de club te komen gaat volgens ruim de helft van de clubs in hun geval niet op, omdat er geen goede aansluiting van het openbaar vervoer dichtbij de sportaccommodatie is.

Vervolg

De vragenlijst maakt onderdeel uit van het afstudeeronderzoek van Jeroen Vat, student aan de Hogeschool Rotterdam. Zijn opdracht focust zich erop om zoveel mogelijk leden aan te sporen om op de fiets naar de vereniging te komen. Jeroen richt zich met name op de gedragsverandering onder de leden die nu (nog) niet de fiets pakken terwijl ze dit wel kunnen doen (bijvoorbeeld vanwege de korte reisafstand). Om dit op de juiste manier aan te pakken, bezoekt hij de komende tijd een aantal verenigingen om meer informatie top te halen. Dit moet leiden tot een voorstel voor verenigingen om te komen tot een gedragsverandering onder de leden.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de parkeerproblematiek? Houd dan onze dossierpagina in de gaten. Voor vragen over dit thema kun je contact opnemen met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag!

Liana Landman

Projectleider Vitale verenigingen
Liana Landman

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Daan Baecke

verenigingsconsulent Noord en Kralingen-Crooswijk
Daan Baecke