Ruim 1300 beantwoorde hulpvragen. Een groei tot negentig clubs met een G-tak. Een nóg gevarieerder sportaanbod. Tachtig opgeleide trainers en coaches. In de laatste drie jaar zijn in Rotterdam flinke stappen gezet voor mensen met een beperking die een sportvraag hebben. Hier staan de feiten en cijfers van Rotterdam Sport op Maat over die periode. Coördinator Fieke de Goede blikt trots terug.

In oktober 2011 ging Rotterdam Sport op Maat van start. Hiermee werd één loket gecreëerd voor alle sport-gerelateerde vragen van mensen met een beperking. Rotterdam Sport op Maat voorziet ook in advies en ondersteuning aan sportverenigingen die deze groep – willen – bedienen. Jaarlijks staat de netwerkorganisatie zo’n twintig sportaanbieders bij die nieuw aanbod wensen op te zetten of vragen hebben over werving en behoud van sporters met een beperking.

Uitdagingen

Fieke de Goede: ‘De acht deelnemende organisaties zijn erin geslaagd onder de noemer ‘Rotterdam Sport op Maat’ voortvarend samen te werken en uitdagingen aan te gaan. Het doel: een beter sportklimaat voor mensen met een beperking. Gezamenlijk hebben we in die drie jaar maar liefst 1311 persoonlijke hulpvragen beantwoord. De vier sportconsulenten van MEE Rotterdam Rijnmond hadden hierin een groot aandeel. Zij brengen iemands specifieke sportvraag in kaart en proberen er het passende aanbod bij te vinden.’

Andere cijfers: inmiddels kunnen Rotterdammers terecht bij negentig sportaanbieders die inspelen op hun specifieke behoeften. De stad herbergt 38 takken van G-sport.

Trots

De Goede: ‘Niet altijd zijn het alleen mensen met een beperking die eraan meedoen. Vaak nemen ook personen zonder beperking deel. Daarom ben ik verschrikkelijk trots op de Rotterdamse sportverenigingen. Sommige slagen er al jarenlang in speciaal voor mensen met een beperking sporten te organiseren. Andere gaan de uitdaging aan om zowel mensen met als mensen zonder een beperking te laten meedraaien in de reguliere trainingen. Dat alles is alleen mogelijk met deskundige trainers. Rotterdam Sport op Maat heeft in de laatste drie jaar tachtig trainers en coaches kunnen helpen hun deskundigheid te vergroten.’

Duizend bezoekers

Wat waren hoogtepunten in de afgelopen drie jaar? De Goede: ‘Zelf had ik veel voldoening van de Rotterdam Sport op Maat dag in september. De getallen waren indrukwekkend: 1500 bezoekers, 25 sportactiviteiten, 35 deelnemende sportverenigingen, ruim 200 vrijwilligers en twintig samenwerkende partijen. Al die blije gezichten van bezoekers bezorgden me momenten van kippenvel.’

Bijzonder was ook het Paralympisch Weekend in 2012. Dat was de voorloper van wat een jaar later de Rotterdam Sport op Maat dag zou gaan heten. De Goede: ‘Tijdens het Paralympisch Weekend in 2012 zijn voor het eerst vele sporten voor mensen met een beperking uitgelicht. Het evenement was geïnspireerd door de Paralympische Spelen in Londen. In de aanloop naar de Spelen in Engeland hebben we bovendien drie Paralympische topsporters uit Rotterdam gevolgd. Want talentherkenning en -ontwikkeling vormen ook een belangrijk thema binnen Rotterdam Sport op Maat.’

Ook in 2015

Rotterdam Sport op Maat is er ook in 2015 weer voor al uw sport-gerelateerde vragen. De netwerkorganisatie wordt gevormd door Rotterdam Sportsupport, MEE Rotterdam Rijnmond, Rijndam Revalidatie, Rotterdam Topsport, gemeente Rotterdam, Pameijer, NOC*NSF en Onbeperkt Sportief.

De Goede: ‘Ik dank alle partijen voor de goede samenwerking. En vanzelfsprekend streven we ernaar die verder te verdiepen en intensiveren. Helaas zullen we dat doen zonder verenigingsondersteuner Angeline Verburg, die in het najaar met pensioen is gegaan. Verenigingen kunnen nog wel steeds terecht bij verenigingsondersteuner Trudy van Bregt.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen