Op zoek naar geld voor een jeugdkamp? Of onvoldoende middelen om een G-tak op te zetten? Dan kan crowdfunding een oplossing zijn. Hierbij worden mensen enthousiast gemaakt gezamenlijk geld in te brengen voor een bepaald doel. Flinke bedragen zijn vanzelfsprekend welkom, maar zeker binnen een vereniging is ook het scenario ‘vele kleintjes maken één grote’ mogelijk. Soms uit de club zijn dankbaarheid via een tegenprestatie. 

In de afgelopen jaren zijn steeds meer bedrijven gebruik gaan maken van crowdfunding. Een belangrijke reden is dat banken minder snel leningen verstrekken en ondernemingen op zoek gaan naar andere financieringsbronnen. Een andere motivatie is dat de initiatiefnemer via ‘crowdfunding’ ambassadeurs creëert. Al de personen en bedrijven die geld investeren om bijvoorbeeld zijn nieuwe product mogelijk te maken, zullen enthousiast aan anderen vertellen over de nieuwigheid die binnenkort op de markt komt. Dat vergroot de kans dat het product een succes wordt en de investeerders meedelen in de winst.

Nuttig

Crowdfunding kan ook nuttig zijn voor de amateursport. Natuurlijk, menige vereniging kent al een ‘club van honderd’: een groep bedrijven die de club financieel steunt. Maar crowdfunding maakt het mogelijk dat iedereen een bijdrage levert. Een bijdrage die minder omvangrijk kan zijn dan die van een bedrijf. Op die manier zorgen bijvoorbeeld vele leden en ouders er gezamenlijk voor dat een doel wordt bereikt. Een jeugdkamp bijvoorbeeld.

Sonny Berghuis is aanspreekpunt voor ondernemers bij Oneplanetcrowd, een platform voor crowdfunding gericht op duurzame en sociale projecten. Hij zegt: ‘Voor een jeugdkamp heb je natuurlijk een aantal zaken nodig. Elk van die zaken kan bijvoorbeeld mogelijk worden gemaakt door een aantal donateurs. Dus bijvoorbeeld vijf donateurs die samen de huur van de tenten betalen, drie donateurs voor het eten et cetera. De kracht van een sportvereniging is dat die al een heel sterke community heeft: een grote groep mensen die het beste voorhebben met de club. Daar kun je je voordeel mee doen.’

Beloning

Donateurs kunnen worden beloond. Berghuis: ‘Denk bijvoorbeeld aan een feestavond, workshop, training door de trainer van het eerste team of naamsvermelding op een bord in het clubhuis. Voor grotere verenigingen is het ook mogelijk via crowdfunding een lening te verstrekken. In dat geval beloon je de investeerders door rente te betalen.’

De opkomst van crowdfunding is mede te danken aan het internet. Berghuis: ‘De website van de vereniging is een gemakkelijke manier om veel mensen te bereiken en te mobiliseren. Via de verschillende crowdfunding platformen wordt doneren eenvoudig gemaakt. Plaats hier leuke teksten en foto’s om mensen aan te sporen te doneren.’

Het is ook belangrijk een duidelijk en realistisch doel te stellen. Berghuis: ‘Met een duidelijk doel weten mensen precies waarvoor ze doneren. Bijvoorbeeld de bouw van nieuwe kleedkamers. En met een realistisch doel bedoel ik dat je als vereniging van tevoren op basis van bijvoorbeeld je ledenaantal moet inschatten welk bedrag haalbaar is.’

Een voorbeeld van een concreet doel is de aanschaf van zonnepanelen voor de vereniging. Heeft u hierover ideeën of wilt u weten hoe dit doel mogelijk is te bereiken met behulp van crowdfunding? Zoek contact met Penny Nugteren van Rotterdam Sportsupport via 010 242 93 15 of p.nugteren@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carola Nagy

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur