Sportverenigingen kunnen binnenkort gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen voor vrijwilligers die met kinderen werken. Voorheen kostte een VOG 30 euro. Dankzij deze overheidsmaatregel wordt een financiële drempel weggenomen om een veilige omgeving te creëren voor jongens en meisjes.

Trainers van jonge teams, begeleiders van jeugdkampen en vele andere vrijwilligers die met kinderen werken. De club kan niet zonder hen en de club is ze daarom zeer dankbaar. Maar helaas is nooit volledig uit te sluiten dat zich tussen die talloze goedwillenden iemand bevindt die jeugdsport ziet als een weg naar kindermisbruik. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een middel om potentiële daders af te schrikken en mogelijke recidivisten de weg af te snijden.

Sportverenigingen kunnen zo’n VOG bij de rijksoverheid aanvragen via deze link. Aan de hand van het burgerservicenummer van de vrijwilliger wordt vervolgens bijvoorbeeld nagegaan of deze ooit is veroordeeld wegens kindermisbruik.

Rotterdam Sportsupport juicht het toe dat de aanvraag van een VOG nu gratis is. Projectleider Liesbeth van der Meer: ‘Bij ons zijn heel wat verenigingen bekend die graag voor iedere jeugdvrijwilliger een VOG zouden willen hebben, maar die de kosten te hoog vonden. Ga er ook maar aan staan als je honderd vrijwilligers hebt. Voortaan is het veel eenvoudiger om de VOG deel uit te laten maken van het standaardbeleid van een vereniging.’

Van der Meer adviseert clubs niet alleen een VOG aan te vragen voor – nieuwe – vrijwilligers. ‘Doe zelf ook navraag bij hun eventuele vorige verenigingen. Dikwijls leidt misbruik niet tot aangifte en veroordeling en wordt er dus wel een VOG verstrekt. Verder is het goed over dit alles open en eerlijk te zijn tegen de vrijwilliger. Wie te goeder trouw is, zal er geen probleem mee hebben.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Beau de Leeuw

Beau de Leeuw

projectcoördinator Toekomstbestendige sportverenigingen