Op 24 juni wordt duidelijk of de eerder aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juli kan plaatsvinden. Het gaat hierbij onder andere om het onder voorwaarden openstellen van sportkantines en het hervatten van de binnensport. In voorbereiding op deze versoepeling heeft NOC*NSF samen met Vereniging Sport en Gemeenten het landelijk protocol ‘Verantwoord sporten’ aangevuld met (concept)richtlijnen voor binnensport. Voor het heropenen van sportkantines zullen de Rotterdamse richtlijnen voor horeca gaan gelden. Ook heeft NOC*NSF een protocol ‘Zomerkampen 2020’ gepubliceerd.

Let op: alle protocollen zijn nog onder voorbehoud van doorgang van de versoepeling per 1 juli én mogelijk wijkt de lokale noodverordening op enkele punten af. Desondanks is het positief dat verenigingen die zich goed willen voorbereiden op basis van deze documenten al een en ander kunnen uitdenken waardoor snelle en soepele openstelling mogelijk is.

Protocol ‘Verantwoord sporten’; nu ook voor binnensport

Klik hier voor het protocol ‘Verantwoord sporten’. Verenigingen die al waren opgestart met behulp van het vorige protocol kunnen eenvoudig de gewijzigde en/of toegevoegde richtlijnen herkennen; deze teksten in het protocol zijn oranje van kleur. Op dit moment staan nog niet alle kaders waaronder de binnensport weer open zou mogen voor 100% vast. Inhoudelijk is alles zoveel als mogelijk voorbesproken tussen NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, VWS en het RIVM. Echter de besluitvorming door het Kabinet vindt op 24 juni plaats. Dit advies kan afwijken doordat het Kabinet nadere voorwaarden kan stellen aan de heropening van de binnensport.

Onduidelijk is nog:

  • De omvang van toegestane groepen. Verwacht uitgangspunt is het halveren van de normale groepsgrootte;
  • De afstandsbeperking voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Verwacht uitgangspunt is dat deze net als bij buitensport niet gaat gelden bij de beoefening van binnensport;
  • Of de volledige binnensportsector gelijktijdig wordt opengesteld, of dat dit gedifferentieerd plaatsvindt zoals bij buitensport;
  • Of er op basis van nieuwe inzichten aanvullende voorwaarden worden gesteld aan ventilatie van de ruimtes.

Nieuwe checklist in de maak

Rotterdam Sportsupport komt uiterlijk op 23 juni met een vernieuwde checklist die jouw club helpt om het nieuwe protocol na te leven. Hierin zullen, waar mogelijk, eventuele lokale afwijkingen en/of aanvullingen van het landelijk protocol in verwerkt worden. Het indienen van deze checklist is tevens een voorwaarde voor openstelling voor (binnen)sportvereniging die eerder nog geen checklist hebben ingediend.

Rotterdamse richtlijnen voor horeca

Naast enkele richtlijnen geeft de gemeente Rotterdam vooral ruimte aan horeca. Klik hier de richtlijnen voor alle horecaondernemers in Rotterdam. Die ruimte geldt, als de versoepeling doorgang kan vinden, per 1 juli dus ook voor sportkantines en hun terrassen. Wanneer jouw club behoefte heeft aan meer richtlijnen dan kun je het protocol ‘Heropening horeca’ van Horeca Nederland downloaden. Dit protocol bevat onder andere algemene richtlijnen voor horecaondernemers, medewerkers, gasten en leveranciers. Binnen het horecaprotocol wordt de ‘sportkantine’ niet expliciet vermeld. De situatie zoals beschreven bij Café en Fastservice is vermoedelijk het meest vergelijkbaar maar dit kan per club verschillen. Bij twijfel kun je hierover altijd contact opnemen met ons opnemen via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. We denken graag met je mee.

Protocol ‘Zomerkampen 2020’

Klik hier voor het protocol ‘Zomerkampen 2020’. Nu de maatregelen in de coronatijd het organiseren van sportactiviteiten onder strikte voorwaarden weer toelaat, zijn veel verenigingen op zoek naar richtlijnen om, naast het reguliere sportaanbod, ook met de voorbereidingen van de organisatie van activiteiten tijdens de zomervakantie aan de slag te gaan. Voor sportaanbieders die een zomerkamp willen aanbieden voor de jeugd tot en met 18 jaar is een protocol opgesteld. Dit protocol bevat onder andere algemene maatregelen, aandachtspunten in de voorbereiding en richtlijnen per doelgroep en per type activiteit.

Heeft jouw club vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Bestuursontwikkeling
  • Beleidsplan
  • Communicatie
  • Begeleiding trainers en coaches
  • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten