Jeugd mag sinds woensdag 29 april weer onder begeleiding het sportveld op. De voorwaarden waaronder dit moet gebeuren levert beperkingen op maar probeer vooral ook te denken in welke kansen dit biedt voor jou als trainer. Zo kun je bijvoorbeeld op een leuke manier andere sporten integreren in je training. Leg nog niet te veel nadruk op het technische aspect, het moet vooral leuk zijn! Kinderen hebben vooral elkaar en de interactie met elkaar gemist.

Er zijn verschillende protocollen opgesteld die alle verenigingen dienen te volgen, zodat jeugdactiviteiten goed en veilig georganiseerd kunnen worden. Om dit mogelijk te maken is ook een speciale checklist ontwikkeld. Als trainer volg je allereerst de maatregelen en protocollen op die bij jouw club zijn opgesteld en gecommuniceerd. Wij hebben aan de hand van de 4 inzichten over trainerschap een aantal tips op een rij gezet voor trainers, trainersbegeleiders en coördinatoren om verantwoord te sporten in de coronatijd. Een overzicht:

    • Maak vooraf een persoonlijke afweging in wat je wel of niet fijn vindt en waar je eigen grens ligt.
    • Bespreek vooraf met je bestuur en andere trainers hoe jullie omgaan met materialen. Maak je die bijvoorbeeld vooraf schoon? Of alleen na afloop schoon? Of zelfs tussentijds?
    • Bespreek vooraf met het bestuur en andere trainers hoe jullie omgaan met blessures of ongevallen. Welk persoon kun je hiervoor bellen? Communiceer dit ook naar de ouders/verzorgers.
    • Zorg dat je vooraf vanuit de ledenadministratie een lijst hebt met de leeftijden van de kinderen en de actuele contactgegevens van de ouders/verzorgers.
    • Zorg dat je alle contactgegevens van de ouders/verzorgers uit je trainingsgroep bij de hand hebt.
    • Communiceer duidelijk naar ouders/verzorgers voorafgaand aan de trainingen. Wijs ze op de protocollen van de club en bond. Wees duidelijk in wat je van ze verwacht en zorg dat je bereikbaar bent voor vragen. Toon ook begrip voor de onrust bij ouders.
    • Zorg dat je vooraf weet hoeveel jeugdleden er aanwezig zijn. Laat ze dus vooraf inschrijven zodat de situatie beheersbaar blijft.
    • Splits de groep in tweeën en laat ze op verschillende dagen komen.
    • Zorg voor een goede en het liefst, zover dat kan, zelfde structuur als bij reguliere trainingen (begin je altijd op de achterlijn/goal). Altijd een partijvorm aan het einde of beginnen met het overspelen van de bal. Houd dat, mits dat past binnen de richtlijnen, gewoon zo vast.
    • Maak afspraken met je spelers in plaats van regels opleggen.
    • Herhaal elke training aan het begin de afspraken omtrent hygiëne.
    • Kijk goed naar hoeveel kinderen je maximaal in een groep kan hebben voor de groepen boven de 12 jaar en hoe je dit logistiek kan organiseren dat de anderhalve meter blijft gewaarborgd.
    • Check vooraf het protocol van jouw bond en of jouw bond nog goede trainingstips heeft.
    • Bereid je training goed voor. Zowel op voor, tijdens en na de training. Denk bijvoorbeeld na over de vraag: tegen welke problemen kan ik aanlopen?
    • Vraag waar de jeugdleden uit jouw groep behoefte aan hebben tijdens de trainingen.
    • Vraag of ze de afgelopen weken gesport hebben. En zo ja, welke sporten ze hebben beoefend.
    • Vraag niet alleen in de groep hoe de jeugdleden de afgelopen periode hebben ervaren maar vooral ook individueel (bv. tussen de oefeningen door, aan het begin/einde van de training, tijdens het ballen rapen/opruimen) zodat kinderen die geen leuke situatie hebben thuis dit niet in de groep hoeven te zeggen. Houd op deze momenten rekening met de anderhalve meter afstand.
    • Benadruk dat je het zelf ook een gekke periode vindt en vertel iets over jouw eigen ervaringen.
    • Sommige spelers zullen letterlijk wekenlang niks hebben gedaan. Houd rekening met de belastbaarheid van de sporters en probeer de intensiteit van je training op te bouwen (bij voorkeur hoog volume arbeid en lagere intensiteit in plaats van laag volume en hoge intensiteit).
    • Plezier staat voorop dus leg de nadruk tijdens de training op het spelletje en omgang met vriendjes/vriendinnetjes en (nog) niet op hele techniektrainingen. De kinderen willen vooral lekker hun sport samen beoefenen.
    • Wanneer jij zelf positief en enthousiast bent is de jeugd die je traint dat ook.
    • Maak ouders onderdeel van de training ook al zijn ze niet fysiek aanwezig. Bijvoorbeeld: stuur ze een klein verslagje of wat foto’s en filmpjes (let op: denk aan AVG).
    • Geef kinderen voor thuis ook oefeningen mee.

      Specifiek voor de doelgroep 12+:
    • Bedenk trainingsvormen die kunnen garanderen dat iedereen zich aan de anderhalve meter afstand kan houden. Check of de sportbond voorbeelden hiervan heeft. Of nog beter: laat de jeugdleden hier zelf over nadenken.
    • Aantal voorbeelden:
        • De groep splitsen om het aantal mensen op het veld te beperken.
        • Korte/lange passvormen (bij teamsporten waar met de hand of voet wordt gespeeld. Ook zou je passvormen kunnen gebruiken tegen een muur of op een mikpunt).
        • Individuele techniekvormen.
        • Afwerkvormen op goal/basket/korf, etc.
        • Bedenk dat kinderen zich snel gaan vervelen. Zorg voor voldoende materialen, zoals ballen, zodat iedereen bezig is en de sporters niet te lang moeten wachten.
        • Bedenk oefenvormen waarin ook competitie element zit, zodat je de oefeningen toch wat uitdagender en leuker maakt en niet alleen droge techniek vormen of afwerken.
    • Laat jeugdleden meedenken over de oefeningen. Geef ze bijvoorbeeld de mogelijkheid om thuis een training/oefening/warming-up/spelletje voor te bereiden die jij vervolgens nakijkt. Laat ze de oefening zelf laten uitleggen voor de groep en in jouw training integreren. Zo hebben de jeugdleden ook thuis iets leuks te doen.
    • Hetzelfde voor kinderen die nét te oud zijn (bv 13 jaar). Denk aan leuke manieren om deze kinderen/jongeren toch betrokken te houden bij hun eigen team.
    • Maak spelers onderdeel van het proces van afspraken rondom de coronarichtlijnen. Hoe denken zij dat, ondanks de anderhalvemeter-eis, de training leuk gemaakt kan worden?
    • Laat de jeugdleden ook zelf nadenken over het gebruik van materialen.
    • Laat de jeugdleden iets leuks doen voor hun ouders/verzorgers. Bijvoorbeeld een gezamenlijk filmpje of eindgroet aan het einde van de training.
    • Vraag je sporters wat ze van de training vonden en wat zij eventueel anders zouden willen.

Tot slot:

  • Maak je je zorgen over de thuissituatie van een van je jeugdleden? Lees hier het artikel over het herkennen van zorgsignalen en hoe je ernaar kunt handelen.
  • Ouderbetrokkenheid: denk aan manieren om ouders/verzorgers toch betrokken te krijgen/houden bij de training. Lees hier hoe je ouders/verzorgers betrokken houdt in de coronatijd.

Wij wensen jullie veel trainingsplezier!

Ineke Kalkman

Projectleider Veilige sportverenigingen met sterke jeugdafdelingen
Ineke Kalkman

Meer weten?

Wil je dat jouw club veiliger wordt voor leden en bezoekers? Heb je vragen over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie? Of wil je aan de slag met VOG’s en ander preventiebeleid?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Vertrouwenscontactpersoon
  • Waarden- en normenbeleid & gedragsregels
  • Ouderbetrokkenheid
  • Zorgsignalen
  • VOG en ander preventiebeleid

Neem contact op met Ineke Kalkman voor meer informatie.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Hamstra

pedagogisch adviseur
Bianca Hamstra