In 2013 kreeg Rotterdam Sportsupport de kans om vanuit sport de wereld van re-integratie te betreden. Daarbij te onderzoeken of, en hoe, sport en bewegen bij sportverenigingen van toegevoegde waarde kan zijn bij het re-integratieproces van (langdurig) werkzoekende Rotterdammers. De buurtsportcoachregeling maakte het mogelijk om dit domein te verkennen. Een terugblik op vijf bewogen jaren Bewegen naar Werk en bovenal: hoe gaan we nu verder?

Het begon allemaal in oktober 2013 met een pilot bij korfbalvereniging Sperwers, waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt letterlijk en figuurlijk in beweging werden gebracht. Het was een bijzondere periode. Rotterdam lag destijds onder een vergrootglas omtrent de participatiewet, die ervoor moet zorgen dat meer mensen werk vinden. Hoewel er al veel onderzoek gedaan was naar de inzet van sport als middel, was het toch nog steeds vrij nieuw voor veel mensen en werd het sport nog niet direct gezien als een activatiemiddel. Krantenkoppen als “Rotterdamse werkzoekenden moeten verplicht korfballen voor hun uitkering!” bevestigden dit nog maar eens.

Sport activeert
Inmiddels zijn we vijf jaar verder en hebben we de waarde van Bewegen naar Werk bewezen. Roos Slenters, projectleider Bewegen naar Werk: “Ik kan met grote overtuiging zeggen dat sport binnen de veilige context van een sportvereniging een zeer goed middel is gebleken om mensen te activeren, te bereiken, te motiveren stappen te laten maken richting werk en bovendien lekker in hun vel te laten zitten. Dat blijkt ook uit de positieve uitkomsten van het onderzoek van de USBO, dat in 2017 onderzoek deed naar de werkzame mechanismen binnen de interventie. Het onderzoek toont aan dat deelnemers op meerdere aspecten positieve impact ervaren van deelname aan Bewegen naar Werk.” Een publicatie met de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek is hier te lezen.

Aanbesteding 2017
Ondanks de overtuiging van de waarde van sport en bewegen bij het team Bewegen naar Werk van Rotterdam Sportsupport, hebben wij in 2017 onvoldoende aanknopingspunten gezien in het aanbestedingsbestek van Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam om hierop aan te haken. We besloten dan ook niet mee te gaan in de aanbesteding Ontwikkeling naar Werk. Slenters hierover: “In gesprekken met de gemeente Rotterdam hebben we aangegeven hoe wij sport, bewegen en sportverenigingen zien als een onderdeel van breder arbeidsre-integratieproces. In de afgelopen vijf jaar hebben wij mogen ervaren wat wij met de sport- en beweeginterventie voor iemand kunnen betekenen. Mede door de veilige context die we op de sportverenigingen konden creëren en het letterlijk door deelnemers in beweging komen, hebben ervoor gezorgd dat de daadwerkelijke problemen van de werkzoekenden op tafel kwamen. En nog belangrijker: dat er ruimte kwam om deze problemen aan te pakken. Met de interventie Bewegen naar Werk zetten we in op een duurzame uitstroom van deelnemers naar de arbeidsmarkt en niet op een korte termijn succes. Als niet direct op werk wordt ingezet maar juist op iemands geluk en daarbij behorende balans, boeken we resultaten op lange termijn en volgt aan het werk gaan ook. Dat is onze overtuiging en ervaring.”

Duurzame uitstroom
Ondanks het niet deelnemen aan de aanbesteding in 2017, hebben we in 2018 de mogelijkheden verkend om wel actief te blijven met sport en bewegen voor de werkzoekende Rotterdammer. Rotterdam Sportsupport is enerzijds bezig met het ontwikkelen van passend beweegaanbod bij verenigingen voor de kwetsbare Rotterdammer. Anderzijds verkennen we met het bedrijfsleven, partners in de wijk, de gemeente Rotterdam en andere partijen hoe we een totaallijn – waar sport een onderdeel van is – kunnen neerzetten om de werkzoekende Rotterdammer duurzaam te laten uitstromen naar werk. “Het wenkende perspectief is dat we door deze integrale aanpak op termijn duizenden nu nog kwetsbare en niet zelfredzame Rotterdammers en hun gezinnen duurzaam kunnen helpen naar een beter leven,” zegt Carola Nagy, projectleider Sport en Bedrijfsleven bij Rotterdam Sportsupport.

Hoe zien wij dat voor ons?
Nagy: “We zien een netwerk van (in Rotterdam actieve) bedrijven, die binnen de aanpak letterlijk hun verantwoordelijkheid nemen in het kansrijker maken van de doelgroep. Zij nemen deel omdat ze in de eerste plaats oprecht betrokken zijn bij de doelgroep, maar ook omdat ze op termijn met deze aanpak een oplossing vinden voor de moeilijk vervulbare vacatures. Lokale partners uit de wijken dragen bij vanuit hun kerntaak.”
Centraal daarin staat wat nodig is om het individu te activeren en duurzaam te re-integreren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over taalontwikkeling, schuldhulpverlening, gedragsprogramma’s of werkervaringsplaatsen. “De sportvereniging is de centrale spil als het gaat om duurzame activering en sociale participatie,” vervolgt Nagy. “In de fase van nazorg blijft het sporten in groepsverband op de sportvereniging en een deel persoonlijke begeleiding het vangnet voor de uitgestroomde deelnemer om het veranderde gedrag goed te kunnen borgen.”

Terugkommoment
Om enerzijds nog een keer goed stil te staan bij het vijfjarig jubileum en anderzijds alle stakeholders te vragen mee te denken omtrent Bewegen naar Werk in 2019 en verder, zijn alle geïnteresseerden van harte welkom bij het terugkommoment op 27 november dit jaar. Meer informatie over de invulling van deze dag, volgt later.

In de onderstaande infographic staan cijfers weergeven van de periode februari 2016 tot en met januari 2018:


Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Kitty Kalkman

Kitty Kalkman

projectleider Toekomstbestendige sportverenigingen / leidinggevende