Bij Rotterdam Sportsupport gaan we voor een stad waar iedereen sportief en maatschappelijk mee kan doen. Mensen in de gelegenheid stellen om te sporten en bewegen op een manier die bij hen past is daarin essentieel. Sport is namelijk geen luxeartikel maar gaat over véél meer. Het is een fundament voor een gezonde, vitale samenleving. In Rotterdam, maar zeker ook op vele andere plekken in Nederland, staan we voor aanzienlijke uitdagingen op het gebied van armoedebestrijding, werkgelegenheid, gezondheid, welzijn, zorg en milieu. Momenteel hebben bijvoorbeeld 80.000 volwassenen in Rotterdam diabetes of hart- en vaatziekten en zijn 40.000 mensen afhankelijk van de bijstand. Met gerichte sport- en beweegprogramma’s dragen we bij aan een oplossing.

Om die rol te kunnen pakken, zal de sport zich anders moeten organiseren. Er is in het Nederlandse sportlandschap een systeemwijziging nodig, die onder andere leidt tot een veel bredere sector-overstijgende financiering. Dat zijn grote woorden en grote plannen, waarvoor we ons lokaal inzetten en hierin de positieve steun voelen van de gemeente Rotterdam. Sport is niet alleen de verantwoordelijkheid van de lokale bestuurder, die sport in zijn portefeuille heeft. Die verantwoordelijkheid ligt veel breder, gezien de maatschappelijke impact die we bereiken. Slimme samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld: zorginstellingen, onderwijs- & onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven laten sector-overstijgende effecten zien en onderstrepen dat sport meer is dan sport alleen. Dat wordt gelukkig steeds meer onderkent en leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden en financiering.

Visie op 2030

Rotterdam Sportsupport ondersteunt, stimuleert, en faciliteert de Rotterdamse breedtesport. Daarbij kijken we verder dan vandaag, volgende week of volgend jaar. De wereld van 2030 diende in de formulering van onze toekomstvisie als ijkpunt. Door ons bestaansrecht in het licht van het veranderende speelveld van de toekomst te plaatsen kregen we scherp waar de kansen liggen om op de korte en langere termijn het grootst mogelijke verschil te maken met sport en bewegen.

We hebben ons verdiept in de ontwikkelingen binnen de werelden van; onderwijs, economie, technologie, politiek, cultuur en maatschappij, demografie, zorg, arbeidsmarkt en leefomgeving en milieu. Daarbij hebben we ons afgevraagd wat we hiervan kunnen leren en welke rol we hierin met sport in de toekomst zouden kunnen spelen.

De visie van Rotterdam Sportsupport is gebaseerd op vier pijlers. Deze stellen ons in staat om mee te bewegen in een steeds sneller veranderende wereld.

Doelgroepdenken
We zoeken manieren om voeling te krijgen en te houden met de veranderende behoeften van de Rotterdammer en spelen daar continue op in met onze activiteiten en diensten. Daarmee wordt het aanbod van de toekomst automatisch “meer vloeibaar” en “divers” en nemen we sportaanbieders actief mee in dit gedachtegoed. Zo realiseren we een steeds groter effect. Het zal hierin meer gaan over verenigen dan over verenigingen alleen. Verenigingen blijven echter de ruggengraat van de sport en worden uitgedaagd om in te spelen op tal van vernieuwingen, wat moderne vormen van besturen vraagt.

Technologische innovatie
De pijler ‘Technologische innovatie’ geeft voeding aan het inzetten van slimme uitvindingen en technologie om de sportbeleving en het bereik te vergroten. Kids van Rotterdam-Zuid spelen binnenkort op hun sportclub tegen de hologram-versie van Feyenoord 1. Virtual reality brengt sportbeleving tot in de huiskamer van die Rotterdammer voor wie de drempel naar sporten op locatie nog net iets te groot is. Via sporthorloges en andere devices vinden beginnende bewegers de motivatie om door te zetten. Technologische innovaties gaan ons de komende decennia enorm veel mogelijkheden geven om de Rotterdammer duurzaam te verbinden met sport en bewegen.

Facts en feelings
Met data raken we mensen in het hoofd, met persoonlijke verhalen in het hart. Zo nemen we steeds meer stakeholders mee in de sociale, maatschappelijke en economische impact van sport en onderstrepen we de urgentie van investeren in sport. Onderzoek gebruiken we overigens ook als instrument om programma’s continu aan te scherpen, mee te bewegen en aanpakken te diversifiëren.

Open source werkwijze
Maatschappelijk innoveren doe je niet in je eentje maar met de deur open. Daarom zoeken we meer dan ooit de samenwerking met tal van andere sportorganisaties, andere sectoren, het bedrijfsleven en kennisinstituten. Het gezamenlijk vertrekpunt is daarbij altijd die ene Rotterdammer voor wie we van betekenis kunnen zijn. Praktijkgerichte innovatie, efficiency en kennispolarisatie staan centraal.

Ambities

Onze overall doelstelling is tweeledig. Naast het vergroten van duurzame sportdeelname, zetten we ons in voor het optimaliseren van het (maatschappelijk) effect van sport en bewegen. Daarbij blijven we zoveel mogelijk de kracht van de sportvereniging benutten.

Het gaat te ver om alle onderliggende ambities uitgebreid te beschrijven. In hoofdlijnen komt het erop neer dat de traditionele sport haar ogen niet kan sluiten voor de groeiende behoefte aan nieuwe sportvormen en sporten. De stad zal hierin steeds meer als speelveld dienen. Zien is immers doen. Die gedachte zal de zichtbaarheid en bereikbaarheid van sport vergroten. Dit vraagt een flexibel en divers sportaanbod, nieuwe lidmaatschapsvormen en een steuntje in de rug van sportbestuurders, die hier een antwoord op moeten vinden. Zeker wanneer we sport en bewegen steeds meer van waarde zien binnen duurzame programma’s, die verder reiken dan de sportsector, vraagt dit een nieuwe rol.

Sport en het bedrijfsleven kunnen elkaar meer versterken dan tot op heden het geval is. Succes van een bedrijf hangt in toenemende mate af van vitale werknemers. We stimuleren sportverenigingen om zich hier op vernieuwende manier voor open te stellen. Anderzijds kunnen bedrijven, die zich verbinden aan programma’s met impact, mooie invulling geven aan hun MVO-agenda. Tot slot zal Rotterdam Sportsupport inzetten op schaalvergroting om ook buiten Rotterdam van waarde te kunnen zijn.

We geloven in de kracht van sport en moeten hierin groot durven denken. Door dit in Rotterdam op een vernieuwende wijze “te doen”, hopen we de broodnodige honger naar verandering op lokaal en landelijk niveau los te maken. De honger naar een toekomst, waarin sport en bewegen een onlosmakelijke sterke schakel is binnen een sociaal maatschappelijk sterk Nederland!

Lees hier onze visie op 2030.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Kim Santbulte

Kim Santbulte

projectleider Rotterdam Sport op Maat