Hoe kan de volleybalsport in Rotterdam op een duurzame manier worden versterkt zodat verengingen ook in de toekomst vitaal en toekomstbestendig blijven? In Rotterdam gingen vijf volleybalverenigingen in 2020 deze uitdaging aan met een zogenaamde ‘Supersamenwerking’. De clubs haken hiermee aan op het plan Superclubs van Nevobo en combineren dit met het Rotterdamse Actieprogramma Verenigingen.

De samenwerkende verengingen zijn Volley Zuid, Hou Stand, RVC/Libanon ‘50, Fusion en Beach Club Rotterdam. In Rotterdam worden op vijf thema’s doelen nagestreefd:

  • Het versterken van kader.
  • Het vergroten van de maatschappelijke rol.
  • Intensievere samenwerking tussen de verenigingen.
  • Organiseren van meer sportaanbod.
  • Een impuls geven aan het beachvolleybal.

Binnen elk thema zijn een aantal subdoelstellingen geformuleerd (dertien in totaal). Van centrale extra jeugdtrainingen tot een uitgewerkt vrijwilligersbeleid voor elke verenigingen. De ‘Supersamenwerking’ sluit ook (deels) aan op het Actieprogramma Verenigingen. Dit programma bevat tal van acties die bijdragen aan vitale, veilige en toekomstbestendige sportverenigingen. Het afgelopen jaar is Rotterdam Sportsupport gericht aan de slag gegaan met een sportverenigingen in Rotterdam op thema’s als flexibele lidmaatschappen. De samenwerking tussen de volleybalverenigingen past binnen de doelgerichte acties van het Actieprogramma.

‘’In verschillende sessies hebben we gesproken over wat de verenigingen uit deze samenwerking willen halen en om dat te vertalen in doelstellingen die aansluiten bij het Actieprogramma Verenigingen van Rotterdam Sportsupport en het plan Superclubs vanuit de Nevobo,” zegt Martijn Kroonen van Beach Club Rotterdam. “In deze sessies hebben we lang termijn doelstellingen opgesteld die vereniging overstijgend zijn. Hier is het fundament gelegd voor een duurzame samenwerking, die een boost geeft aan het volleybal in Rotterdam en onze verenigingen sterker maakt.”

“Deze samenwerking en de ondersteuning vanuit Rotterdam Sportsupport en de Nevobo maken het voor ons als clubs mogelijk om toch deze stap richting professionalisering te zetten.”

Esther Warnert (RVC/Libanon ’50)

Over de samenwerking

‘’In de coronatijd hebben we onder andere een pubquiz en beachvolleybaltoernooi georganiseerd voor alle leden van onze verenigingen,” zegt Michel van Jaarsveld, voorzitter van Volley Zuid. “Zo hebben we met leuke activiteiten de leden de mogelijkheid gegeven om voor het eerst kennis te maken met de andere verenigingen Ook de komende tijd zitten nog een aantal gezamenlijke trainers- en scheidsrechtersopleidingen in de planning en gaan we de Rotterdamse volleybalvisie verder uitschrijven.”

Daarnaast onderzoeken de volleybalverenigingen de mogelijkheden van flexibele lidmaatschappen, één van de doelstellingen uit het Actieprogramma. Van Jaarsveld over de samenwerking: “Maar we zijn nog wel op zoek naar mogelijkheden om meer structurele financiële middelen te bewerkstelligen. Op die manier kunnen we nog verder voortuitkijken en is de samenwerking niet meer afhankelijk van de jaarlijkse toekenning van budgetten.”

Volley Zuid is één van de deelnemende verenigingen in de ‘Supersamenwerking’.

Professional

De vijf volleybalverenigingen worden in deze samenwerking ondersteund door een professional. Deze professional – in de persoon van William Klaver – kan het vrijwillig kader ondersteunen, begeleiden en opleiden. Dit is een aanvulling op de al bestaande verenigingsondersteuning van Rotterdam Sportsupport. Esther Warnert van RVC/Libanon ’50 benadrukt het belang van een professional die kan bijdragen aan de ambities van de volleybalverenigingen. ‘‘Als individuele vereniging zijn we te klein om een professional in dienst te nemen. In sommige andere sporttakken is dat al wel gebruikelijk. Deze samenwerking en de ondersteuning vanuit Rotterdam Sportsupport en de Nevobo maken het voor ons als clubs mogelijk om toch deze stap richting professionalisering te zetten.”

Warnert geeft ook aan dat de professional geen vervanging is van de huidige inzet van vrijwilligers. “De professional helpt aan een extra stevig fundament te bouwen voor onze verenigingen en het volleybal in Rotterdam. Als spin in het web kan de professional de verbinding leggen tussen verenigingen, bestuurders, leden en andere betrokken partijen. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat dit tot mooie activiteiten en kennisuitwisseling heeft geleid.’’

Kitty Kalkman

Projectleider Toekomstbestendige sportverenigingen / leidinggevende
Kitty Kalkman

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Bestuursontwikkeling
  • Beleidsplan
  • Communicatie
  • Begeleiding trainers en coaches
  • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Fragette Jagt

verenigingsconsulent Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg
Fragette Jagt