Leerlingen van 36 middelbare scholen zaalvoetballen, basketballen, boksen of dansen dit schooljaar via Challenge010. Bijna veertig jongens en meisjes zijn afkomstig van het Wellantcollege Rotterdam. Decaan Thijs van Soest: ‘Door regelmatig lichamelijk actief te zijn, kunnen zij zelfvertrouwen opdoen en uiteindelijk ook hun schoolprestaties verbeteren. Bovendien leren docenten en ouders elkaar beter kennen rondom de sport- en beweegactiviteiten.’

Vraag Thijs van Soest naar de voordelen van sport en beweging voor jongeren, en het ene na het andere voorbeeld volgt. Natuurlijk, de docent lichamelijke oefening noemt fysieke fitheid en afname van bewegingsarmoede als pluspunten, maar hij herkent nog véél meer bij de leerlingen van vmbo-school Wellanctollege Rotterdam. Bijna veertig van de 213 leerlingen doen mee aan Challenge010.

Vrienden maken
‘Je hebt het ook over een gevoel van ergens bij te horen. Wij zien dat leerlingen vrienden maken tijdens Challenge010, maar ook dat zij in een groep worden geconfronteerd met sociale controle en door hun deelname verplichtingen aangaan en leren daarnaar te handelen. En wat betreft vrienden maken: dit gebeurt zowel binnen als buiten school. In onze eigen teams leren kinderen uit verschillende klassen elkaar kennen. Maar ik hoor ook dat sommigen elders in de stad leerlingen tegenkomen van andere scholen waartegen ze hebben gespeeld, en dat dit tot vriendschappen leidt.’

Ouders
Dankzij Challenge010 ontstaat niet alleen verbinding en begrip tussen jongeren. Van Soest: ‘Als docenten merken wij dat het best moeilijk is goed contact te krijgen met ouders van sommige leerlingen. Challenge010 blijkt nu vaak een laagdrempelige omgeving te zijn waar je elkaar toch wat beter kunt leren kennen. Tijdens een voetbalwedstrijd sta je bijvoorbeeld naast een ouder die evenals jij het team aanmoedigt. In die informele situatie zijn sommige ouders eerder geneigd een probleem van hun kind aan te kaarten. Andersom kan ook ik gemakkelijker over een onderwerp beginnen.’

Zich belangrijk voelen
Het Wellantcollege Rotterdam doet alweer voor het derde jaar mee aan Challenge010. Van Soest: ‘Wij zijn blij met de ondersteuning vanuit Rotterdam Sportsupport én we zijn van mening dat het pedagogische verhaal goed is. Een kind moet zich goed gedragen om te mogen sporten of bewegen. We zien ook dat kinderen zich belangrijk gaan voelen, in de goede zin van het woord. Ze doen hun best om hun school zo goed mogelijk te presenteren.’

Hechte samenwerking
Is jouw school geïnteresseerd in deelname aan Challenge010? Continuïteit en een breed draagvlak zijn voor Rotterdam Sportsupport de uitgangspunten. Er wordt gestreefd naar een hechte samenwerking binnen de driehoek school-vereniging-Rotterdam Sportsupport. Rotterdam Sportsupport verwacht dat teamactiviteiten worden begeleid door een docent van school. Meestal is dat de leerkracht lichamelijke oefening. De school is ook verantwoordelijk voor de inschrijving van de leerlingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martijn Blok

strategisch adviseur / projectmanager Regio
Martijn Blok