De aangekondigde bezuinigingen van de gemeente Rotterdam uit de voorjaarsnota raken ook de sport(verenigingen). Rotterdam Sportsupport vreest dat deze maatregelen ten koste gaan van de sportdeelname en vitaliteit van de Rotterdamse sportverenigingen en scoutinggroepen. Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport, uitte hierover zijn zorgen bij de gemeenteraad.

Op woensdag 19 juni heeft Gert-Jan Lammens ingesproken bij de raad. “Sport is geen luxe waarop bezuinigd kan worden,” stelde Lammens. “We moeten sport – en in het bijzonder de sportverenigingen – koesteren. Niet alleen als een laagdrempelig netwerk van sport- en beweegaanbieders maar zeker ook als plekken waar mensen elkaar op basis van gelijkwaardigheid ontmoeten en samenredzaamheid gevonden wordt. Verenigd sporten is de meest duurzame en sociale vorm van bewegen.” 

Vitaliteit

Het jaarlijks vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport toont twee zeer zorgwekkende trends: de financiële situatie van verenigingen verslechtert en de score op accommodatie is afgelopen jaar aanzienlijk gedaald. De sportverenigingen hebben het zwaar door de gestegen energieprijzen, de invoering van het betaald parkeren en (eerder) de coronacrisis. De bezuinigingen in deze nota zullen deze problemen alleen maar verergeren.  
     Lammens: “Tweederde van de meer dan 200 verenigingen die aan het vitaliteitsonderzoek hebben deelgenomen, geeft aan dat ze hun begroting op termijn niet sluitend kunnen krijgen. Laat staan als deze voorgenomen bezuinigingen er bovenop komen. We hebben het over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van sport en bewegen in Rotterdam. De verenigingen hebben ruim 115.000 leden en bijna 60.000 vrijwilligers.”

(vanaf 4.40.05 uur)

Voorjaarsnota

Op woensdag 5 juni presenteerde de gemeente Rotterdam de concept-voorjaarsnota. Hierin staan de verwachte plannen, inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. De gemeenteraad besluit begin juli over dit voorstel, waarna het college de voorjaarsnota verder uitwerkt in de begroting.

Aangekondigde bezuinigingen

De in de voorjaarsnota aangekondigde bezuinigingen bevatten onder andere:

  • Een bezuiniging van € 500.000 in 2025 en vanaf 2026 € 1.000.000 structureel op de programmering van Rotterdam Sportsupport, Sportbedrijf Rotterdam en Topsport Rotterdam. Deze partijen moeten zelf met voorstellen voor de invulling hiervan komen.
  • Een bezuiniging van € 500.000 in 2025 en € 1.000.000 in 2026 structureel op onderhoud en overhead van Sportbedrijf Rotterdam.
  • Het budget voor de regeling investeringssubsidies accommodaties verenigingen gehalveerd. Deze regeling is bestemd voor sport-, scouting- en speeltuinverenigingen voor uitbreidingsinvesteringen, bouwkosten, renovaties en fysieke duurzaamheidsmaatregelen.
  • Stopzetten compensatieportefeuille voor nieuwe aanvragen van verenigingen. Wanneer verenigingen een nieuwe huurovereenkomst aangaan met Stadsontwikkeling zullen zij kostendekkende huur moeten gaan betalen.

Kik hier voor een volledig overzicht van bezuinigingen op Sport en Recreatie in de voorjaarsnota.

Rotterdam Sportsupport begrijpt dat er door de Gemeente Rotterdam bezuinigd moet worden maar kan zich niet vinden in deze nieuwe aanslag op de middelen van verenigingen. Daarom heeft zij de gemeenteraad gevraagd om deze voorgenomen bezuinigingen te heroverwegen.

Planning en communicatie

De bespreking van de voorjaarsnota in de gemeenteraad vindt plaats op 9 en 11 juli. Voorstellen voor de bezuiniging op programmering moeten door de betrokken partijen in oktober 2024 worden ingediend.
      In de komende periode houdt Rotterdam Sportsupport de verenigingen via de website en nieuwsbrief op de hoogte van het vervolg van dit proces.

Samenvattend

De voorjaarsnota bevat bezuinigingen die sportvereniging en scoutinggroepen direct en indirect gaan raken en hun financiële positie, die, zo blijkt uit het vitaliteitsonderzoek, steeds verder onder druk komt te staan. Rotterdam Sportsupport gaat alles op alles zetten om deze gevolgen te minimaliseren.

Contact

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!


Gert-Jan Lammens

directeur Rotterdam Sportsupport
Gert-Jan Lammens

Meer weten?

  • Vitale, veilige en toekomstbestendige sportverenigingen
  • Rotterdammers blijvend in beweging
  • Impact op mensen én de stad
  • Adviseren en pionieren vanuit het belang en de kracht van sport en verenigen

Zó brengen we Rotterdammers met sport en verenigen blijvend in beweging en maken we impact op mensen én de stad. Lees hier meer over wat wij doen.

Wij staan voor je klaar!

Fragette Jagt

verenigingsconsulent Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg
Fragette Jagt