‘Inspirerend’, ‘verrassend’ en ‘vernieuwend’ zijn de woorden die deelnemers gebruiken om #StayConnected 2017 te omschrijven. Samenwerken om het gedrag van een kind te kunnen begrijpen en het om te buigen was het thema dat centraal stond tijdens de bijeenkomst op donderdag 14 december 2017 in Theater Zuidplein. Ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en voetbaltrainer Steven Pont gaf de 100 aanwezige vrijwilligers en professionals uit sport-, zorg- en welzijnsorganisaties een introductie in het onderwerp.

Nadia de Haan, projectleider Sport in het Jeugdnetwerk vanuit Rotterdam Sportsupport, opende de avond: ‘Sport in het Jeugdnetwerk is een project waarbij sportverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties de optimale samenwerking met elkaar zoeken. Het doel hiervan is om jongeren kansrijk, veilig en gezond te laten opgroeien in Rotterdam.’ Daarbij bedankte ze twee belangrijke personen die onder andere het project tot stand hebben gebracht; Harry Schaarman (adviseur Sport & Zorg) en Lyne Blanchette (voormalig projectleider Sport in het Jeugdnetwerk).

Vertrouwensband opbouwen
Vervolgens nam Steven Pont het toneel over en begon zijn verhaal met de basistheorie waarin hij vertelde dat elke persoon in zijn leven 2 tot 7 hechtingspersonen heeft. Deze personen leer je in het begin van je leven kennen en zij leren je basiselementen als liefde en vertrouwen. Om de theorie uit te leggen gebruikt Steven het voorbeeld van Bas, een jongen die in een leefgroep woonde. Bas kan niet meer thuis wonen, omdat hij negatieve ervaringen heeft met zijn hechtingspersonen (in dit geval zijn ouders). Hierdoor heeft Bas moeite met het vertrouwen van mensen en het ontvangen van liefde. Uit zelfbescherming heeft hij zichzelf gedrag aangeleerd om mensen niet dichtbij te laten komen. Steven vertelde dat de enige persoon die het gedrag van Bas heeft kunnen ombuigen, zijn voetbaltrainer was. Deze voetbaltrainer heeft de vertrouwensband langzaam opgebouwd, maar hij was wel duidelijk in regels en afspraken. Hij gaf Bas de tijd om aan hem te wennen en hem te leren vertrouwen. Dit deed hij door goed naar Bas te kijken en luisteren en zijn eigen gedrag daarop aan te passen. Toen hij zag dat Bas nerveus was, stelde hij hem niet gelijk moeilijke vragen, maar liet hij het eerste gesprek uit Bas zelf komen. Niet alleen het gedrag van de trainer heeft Bas geholpen zich meer open te stellen, maar ook de samenwerking tussen de voetbaltrainer en de leefgroepbegeleider van Bas. Met dit voorbeeld benadrukte Steven het belang van samenwerking tussen sport-, zorg- en welzijnsorganisaties.

Hokjes plaatsen
Steven vertelde dat we jongeren niet zomaar in een hokje moeten plaatsen en zeggen ‘Zo ben jij’. Een kind kan namelijk in verschillende situaties ander gedrag vertonen. Wederom een reden waarom samenwerking tussen de verschillende sport-, zorg- en welzijnsorganisaties zo belangrijk is. Sport heeft een aantal grote voordelen. Een sportclub kan ervoor zorgen dat een kind zich belangrijk voelt en het gevoel heeft dat het er toe doet. Nog een voordeel is dat er niet altijd gesproken hoeft te worden tijdens het sporten. Daar waar we in de hulpverlening veel met kinderen praten, kun je met behulp van sport problemen ook anders benaderen en oplossen.

Na afloop van de presentatie was er gelegenheid om vanuit het publiek vragen te stellen aan Steven. Dit gebeurde volop. Bijvoorbeeld een trainer die vroeg hoe Steven als trainer zijn team coacht en een ander die wilde weten of het verhaal van Steven ook geldt voor jeugd die met justitie te maken heeft. De avond werd afgesloten met een netwerkborrel.

Reacties op de avond
De avond heeft veel losgemaakt bij de vrijwilligers en professionals uit de sport-, zorg- en welzijnsorganisaties. Zoals bij Abdul Kara, docent op Hogeschool Inholland: ‘Ik vond het super interessant en inspirerend hoe Steven vertelt welke rol ‘verbinden’ in je leven speelt. Niet alleen nu, maar gelijk vanaf je geboorte. En hoe gedrag geprogrammeerd wordt vanuit de personen om je heen. Het is ontzettend moeilijk om gedrag van jeugd te herprogrammeren. Steven heeft dit met inspirerende voorbeelden toegelicht.’ Erkan Ince, jongerencoach bij FlexusJeugdplein, voegt hieraan toe: ‘Het lijkt allemaal een ver-van-je-bed show, maar contact met elkaar is zo dichtbij. Het gaat allemaal om contacten met mensen en dat heb je iedere dag. Hoe kom je bij een persoon binnen als deze heel gesloten is? Interessante vraagstukken waar we als netwerk over moeten nadenken.’

Lotte Meijsen, levensloopbegeleider bij Boba, zegt het volgende over de bijeenkomst: ‘Het verhaal van Steven Pont raakte mij. Hij sprak namelijk over hoe belangrijk het systeem is bij kinderen en jongeren die hechtingsproblematiek of ‘gedragsproblematiek’ hebben. Hij vertelde over hoe niet het kind centraal moet staan, maar de kwaliteit van de relatie tot een kind. Dat je aan de hand van observaties niet weet wie een persoon is, geen karakter kent, want je weet alleen wie die persoon is in die bepaalde situatie. Daarnaast is een jeugdige niet zoals hij zich gedraagt. Zo is hij gemaakt door de ervaringen uit zijn verleden. Kinderen krijgen al hun zelfvertrouwen door het vertrouwen dat anderen hun geven. Jouw reactie als hulpverlener en/of trainer maakt welke actie een kind gaat ondernemen. Het is belangrijk kinderen weer terug te krijgen in onze mensenwereld door er voor hen te zijn. Eén mens, of je nou hulpverlener bent of train(st)er van een sportvereniging, een juf of meester, kan zoveel veranderen in het leven van een jeugdige, door niet weg te gaan. Door sensitief responsief te reageren. Want alle kinderen leren door menselijkheid.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur