Is deze persoon puur een vrijwilliger bij onze vereniging? Of oordeelt de Belastingdienst en/of het UWV dat hij of zij een fictieve dienstbetrekking bekleedt, met alle juridische en financiële gevolgen van dien voor onze club? Voor veel verenigingen is dit een belangrijk thema waarover zij graag alles willen weten. Dat bewees de aanwezigheid van 104 bestuursleden tijdens de bijeenkomst ‘Werkgeversorganisatie in de Sport’ op maandag 15 september.

Het samenzijn bij SC Excelsior, medegeorganiseerd door Rotterdam Sportsupport, voorzag in basiskennis over werkgeverschap in de sport. De gasten werden bijgepraat door experts van Werkgevers in de Sport (WOS) en Sportkader Nederland, een organisatie die werkgeverszaken kan verzorgen voor sportverenigingen.

Later dit jaar organiseert Rotterdam Sportsupport bijeenkomsten voor bestuursleden die ook op de hoogte willen zijn van onder meer nieuwe wetgeving. Het gaat om de Werkkostenregeling 2015 en de nieuwe Wet Werk en Zekerheid die vanaf volgend jaar van kracht is. De grote animo voor de bijeenkomst in september én de reacties na afloop hebben duidelijk gemaakt dat er veel behoefte is aan informatie hierover. Een groot aantal van de aanwezige bestuursleden, die samen ongeveer zeventig Rotterdamse verenigingen vertegenwoordigden, meldden graag meer te willen weten.

Alle bestaande en nieuwe wetgeving binnen dit thema is ook te vinden op www.sportwerkgever.nl. Verder kunnensportverenigingen zich met vragen wenden tot hun accounthouder bij Rotterdam Sportsupport. Hieronder vindt u alvast de informatie in vogelvlucht.

Wat? De Belastingdienst kan van mening kan zij dat uw club een arbeidsovereenkomst heeft met iemand. Houd tijdig rekening met dit mogelijke scenario. Het zou betekenen dat de bepalingen van het arbeidsrecht van toepassing zijn op degene die de werkzaamheden verricht. Steeds vaker oordeelt de Belastingdienst dat iemand een fictieve dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst) heeft met een vereniging, terwijl de club zelf dacht dat er sprake was van een pure vrijwilligersrelatie en dat de vereniging de vergoeding aan de vrijwilliger dus zonder fiscale gevolgen kon betalen.

Consequenties? Bij een arbeidsovereenkomst dient uw vereniging loonbelasting, de premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen af te dragen. Verder moet u bijvoorbeeld het wettelijke minimumloon betalen en zich houden aan de bepalingen die voor ontslag gelden.

Waarom? De Belastingdienst stelt met grotere regelmaat arbeidsovereenkomsten vast. De reden: steeds meer vrijwilligers vragen om vaste vergoedingen. Of de honoraria voor hun inzet worden steeds hoger vastgesteld. Soms zó hoog, dat fiscaal niet langer meer kan worden gesproken van een pure vrijwilliger.

Waar? Deze ontwikkeling doet zich dikwijls voor bij sportverenigingen die een professionaliseringsslag aan het maken zijn. Maar ook bij clubs die zich vanwege een dalend aantal vrijwilligers moeten wenden tot (semi)professionele derden van buiten de club.

Hoe krijg ik uitsluitsel? Ga naar het stroomschema: ‘Beoordeling rechtsverhoudingen in de sport’. Met dit document van Werkgevers in de Sport kunnen verenigingen snel achterhalen of iemand wordt beschouwd als pure vrijwilliger of als persoon met een fictieve dienstbetrekking.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martijn Blok

Martijn Blok

strategisch adviseur / projectmanager Regio