Wethouders van verschillende regiogemeenten tekenden tijdens de ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy Rotterdam een intentieverklaring om aan de slag te gaan met Grenzeloos Actief. De bestuurders geven hiermee aan zich te willen inzetten om het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking in hun gemeente te stimuleren.

Grenzeloos Actief – mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS – is een programma dat erop gericht is om sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken. In de regio Rotterdam bestaat een ruim aanbod voor deze doelgroep, maar er is niet altijd geschikt sport- en beweegaanbod dichtbij huis, terwijl die behoefte wel heel groot is. Grenzeloos Actief zoekt de regionale samenwerking met gemeenten, (welzijns)organisaties en sportaanbieders om de drempel voor mensen met een beperking om te sporten te verlagen. Met het tekenen van de verklaring laten de wethouders uit Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Albrandswaard, Barendrecht, Krimpen aan den IJssel, Nissewaard en Ridderkerk zien dat ze eraan willen bijdragen dat iedereen met een beperking makkelijk en dichtbij kan sporten en bewegen.

‘Trots’
Rita van Driel, Programmamanager van Grenzeloos Actief namens NOC*NSF en één van de sprekers in Ahoy, is zeer te spreken over het tekenen van de verklaring. “Vanuit de voorbeelden elders in het land weten we al langer dat samenwerken en structuur aanbrengen dé sleutel is om meer mensen met een beperking in beweging te krijgen. Rotterdam als stad is daar al een uitstekend voorbeeld van met Rotterdam Sport op Maat. Het is mooi dat die kennis en ervaring nu breder in de regio gedeeld en met elkaar verbonden wordt. Daar ik zelf in deze regio woon, weet ik hoe hard dat hier nodig is. Kortom: ik ben blij en trots dat we ook hier nu de handen inéén slaan om meer mensen met een beperking te laten participeren in sport!”

Stimuleringsbudget
Vanuit Grenzeloos Actief is een stimuleringsbudget beschikbaar voor het (op maat) verbeteren van sport- en beweegaanbod binnen de regio’s. Er wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij ondersteuning van sport- en beweegaanbieders vanuit het programma Sport en Bewegen in de Buurt en ondersteuning vanuit andere partijen, zoals fondsen die zich inzetten voor de doelgroep.

Meer weten over subsidies voor gehandicaptensporten? Klik dan hier.

De dienstverlening van Rotterdam Sportsupport is ook buiten Rotterdam niet onopgemerkt gebleven. Onder de naam NL Sportsupport, veelal in opdracht van het NOC*NSF, zijn we actief bezig met het uitvoeren van programma’s buiten de stad. Een voorbeeld hiervan is Grenzeloos Actief,  waarin gemeenten, (welzijns)organisaties en sportaanbieders de regionale samenwerking zoeken om de drempel voor mensen met een beperking om te sporten te verlagen. Rotterdam Sportsupport probeert als verbinder en aanjager alle partijen bij elkaar te krijgen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Deters

Marcella Deters

interim projectleider beweegcoach