Veel verenigingen hebben de aankomende maanden de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. Maar de door het kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van het coronavirus maken het tijdelijk onmogelijk voor sportverenigingen om fysieke bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren. In dit whitepaper reiken we alternatieven aan en geven we tips!

Spoedwet COVID-19

Alles verandert momenteel in een sneltreinvaart. Dit was ook het geval tijdens het maken van deze whitepaper. Op woensdag 8 april 2020 is er een tijdelijke spoedwet ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet moet het mogelijk maken voor verenigingsbestuurders om juist in deze moeilijke tijd besluiten te nemen middels de ALV zonder fysiek bij elkaar te komen. Leden moeten tijdens de vergadering of voorafgaand wel vragen kunnen indienen, die uiterlijk tijdens de vergadering zelf beantwoord worden. Daarnaast maakt de wet het mogelijk om de termijn voor het houden van een ALV en het opstellen van de jaarrekening uit te stellen. Zodra de spoedwet is aangenomen moet deze (op onderdelen) met terugwerkende kracht gaan werken.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laura van Velzen

Laura van Velzen

strategisch adviseur Interne organisatie