Bewegen naar Beter is een initiatief van Rotterdam Sportsupport, IZER, FysioHolland en SportMEE, onderdeel van MEE Rotterdam Rijnmond. Het programma ging twee jaar geleden van start, in het voorjaar van 2016. Kenniscentrum Zorginnovatie verricht onderzoek naar de meerwaarde en implementatie. Bijvoorbeeld: hoeveel deelnemers die op weg werden geholpen naar passend sport- of beweegaanbod, zijn nog altijd actief?

Huisartsenpraktijk
Diabetici en mensen met hart- en vaatziekten stromen na een interventie in de huisartsenpraktijk door naar sport en beweging in de wijk. Of ze maken op die route eerst een tussenstapje bij een fysiotherapeut. Dát is in grote lijnen de gang van zaken bij Bewegen naar Beter.

Praktijkondersteuner
Doorgaans is het een praktijkondersteuner van de huisarts (POH) die de patiënt attendeert op de mogelijkheden. Er zijn drie opties:

  • De POH oordeelt dat de patiënt zelfredzaam is en na een advies zelf in contact kan komen met een sport- of beweegaanbieder. Het advies luidt: bekijk de Sport- en Beweegdatabase op www.rotterdamsport.nl. Daar zijn vele sport- en aanbieders te vinden. De gebruiker kan bijvoorbeeld zoeken op type sport en een wijk.
  • De POH ziet dat de patiënt klaar is om te bewegen, maar drempels ondervindt. Er zijn bijvoorbeeld financiële of relationele problemen. Of iemand mist de sociale vaardigheden om de stap te zetten richting een vereniging. In dat geval gaat een sportconsulent de patiënt begeleiden. Driekwart van de deelnemers heeft deze hulp nodig.
  • De POH meent dat de patiënt nog niet in staat is structureel te sporten of bewegen. Eerst moet bijvoorbeeld de conditie of balans worden verbeterd. De patiënt gaat hiervoor tijdelijk naar een fysiotherapeut.

Hieronder stellen de leden van de projectgroep zich voor.

‘Doorgaan na 2018’

Naam? Fieke de Goede

Functie? Coördinator Bewegen naar Beter, medewerker Rotterdam Sportsupport.

Wat is Rotterdam Sportsupport? ‘Eén van onze taken is dat sportverenigingen ook nadenken over het organiseren van laagdrempelig sportaanbod voor mensen met afstand tot beweging. Denk aan diabetici of mensen met hart- en vaatziekten. Verder hebben wij veel ervaring met het aanjagen van netwerken. Voorbeelden zijn Rotterdam Sport op Maat en Sport in het Jeugdnetwerk.’

Wat is jouw rol binnen Bewegen naar Beter? ‘Ik vertegenwoordig Rotterdam Sportsupport in de projectgroep, die verder bestaat uit IZER, FysioHolland en SportMEE. En als coördinator Bewegen naar Beter jaag ik dit netwerk aan. Werken we nog goed samen? Is er verbetering mogelijk? Doet iedereen waar hij goed in is en waarmee hij de grootste waarde heeft? We streven naar verbetering in efficiëntie, groei en bereik. ’

Welk doel wil je dit jaar bereiken binnen Bewegen naar Beter? ‘Dat we ons ontwikkelen van een tijdelijk initiatief tot een structureel programma in de focusgebieden Centrum, Noord, Crooswijk en Prins Alexander. We gaan er keihard aan werken dat Bewegen naar Beter wordt voortgezet na 2018. Het streven is dat zorgprofessionals in de focusgebieden standaard werken met Bewegen naar Beter.’

‘Bredere bekendheid onder huisartsen en praktijkondersteuners’

Naam? Rina Jansen

Functie? Specialistisch verpleegkundige bij IZER.

Wat is IZER? ‘Een integrale zorggroep waarbij 157 huisartsenpraktijken uit de regio Rotterdam zijn aangesloten. Het gaat om ongeveer 220 huisartsen. Wat IZER doet? Ik geef een aantal voorbeelden. We voeren namens de huisartsen onderhandelingen met zorgverzekeraars. Verder verzorgen we scholingen en detacheren we praktijkondersteuners aan huisartsen. We bieden ook zorgprogramma’s voor een nog betere kwaliteit van huisartsenzorg. Dit zijn programma’s op het vlak van diabetes, astma/COPD, ouderenzorg en hart- en vaatziekten.’

Wat is jouw rol binnen Bewegen naar Beter? ‘Plusminus 45 van de bij IZER aangesloten praktijken doen mee aan Bewegen naar Beter. Zowel de huisartsen als praktijkondersteuners uit deze praktijken kunnen patiënten verwijzen. Zij beoordelen wie geschikt is voor sport en beweging en wie niet. En ook wie direct kan gebruikmaken van regulier sportaanbod of eerst fitter moet worden bij een fysiotherapeut. Ik vertegenwoordig IZER binnen dit project.’

Welk doel wil je dit jaar bereiken binnen Bewegen naar Beter? ‘Dat het project breder bekend raakt onder onze huisartsen en praktijkondersteuners. En dat uiteindelijk vanuit de huisartsenpraktijk meer patiënten worden verwezen naar de sportconsulent van MEE Rotterdam Rijnmond en fysiotherapeuten van FysioHolland. Het zou ook fijn zijn als dit jaar bij MEE Rotterdam Rijnmond een tweede sportconsulent wordt aangesteld voor Bewegen naar Beter. Sommige huisartsen en praktijkondersteuners staan nu soms een beetje op de rem met aanmelding van patiënten, omdat ze een lange wachttijd voorzien.’

‘Fit raken bij ons en daarna door naar regulier sport- en beweegaanbod’

Naam? Perry van Stek

Functie? Fysiotherapeut bij FysioHolland.

Wat is FysioHolland? ‘Een organisatie met fysiotherapiepraktijken in het hele land, soms binnen een sportcomplex van Optisport. Alleen al in Rotterdam en directe omgeving zijn op negen locaties fysiotherapeuten van ons actief. Op vijf plekken kunnen deelnemers aan Bewegen naar Beter terecht.’

Wat is jouw rol binnen Bewegen naar Beter? ‘Ik begeleid niet alleen als fysiotherapeut deelnemers aan Bewegen naar Beter, maar vertegenwoordig FysioHolland ook in dit project. Sommige patiënten zijn volgens de huisarts, praktijkondersteuner of sportconsulent van MEE Rotterdam Rijnmond nog niet rijp voor het reguliere sport- en beweegaanbod. Zij moeten eerst hun conditie, kracht en vaak ook stabiliteit verbeteren. Dat doen ze bij ons, gedurende zes tot acht weken. De meeste deelnemers gaan één keer per week aan de slag, sommige komen twee keer in de week langs. Hun aanwezigheid bij ons is altijd tijdelijk en bedoeld als een tussenstap op weg naar regulier sport- en beweegaanbod.’

Welk doel wil je dit jaar bereiken binnen Bewegen naar Beter? ‘Het project werkt inmiddels prima in Rotterdam. De kinderziekten zijn eruit. Het zou mooi zijn als hetzelfde idee kon worden uitgevoerd in andere gemeenten.’

‘140 patiënten perfect op weg geholpen’

Naam? Niels Visser

Functie? Sportconsulent bij SportMEE.

Wat is SportMEE? ‘Wij zijn een onderdeel van MEE Rotterdam Rijnmond, een organisatie die zich richt op mensen met een beperking die een hulpvraag hebben. Binnen SportMEE ligt de focus op cliënten met een vraag op het gebied van beweging.’

Wat is jouw rol binnen Bewegen naar Beter? ‘Ik ben een extra hulpstuk voor huisartsen en praktijkondersteuners. Mensen met diabetes mellitus type 2 of cardiovasculair risicomanagement (CVRM)-patiënten vinden het vaak lastig om te gaan bewegen. Als de huisarts of praktijkondersteuner merkt dat een patiënt dit niet zelfstandig kan oppakken, kunnen ze mij als sportconsulent benaderen. In 2017 hebben we binnen Bewegen naar Beter 140 mensen kunnen helpen richting de juiste beweegvorm; een beweegvorm die aansluit bij de wensen van de patiënt en huisarts/praktijkondersteuner.
Samen met de patiënt kijk ik bijvoorbeeld welke vorm van bewegen er is om uiteindelijk in samenspraak met de praktijkondersteuner of huisarts eventueel de medicatie te verminderen. We bespreken ook zaken die de gezondheid kunnen bevorderen en wat de huidige lifestyle is. Bovendien worden de interesses van de patiënt doorgenomen. Vervolgens doe ik een voorstel voor beweegactiviteiten die aansluiten bij de patiënt. Dankzij het netwerk en de kennis van SportMEE kan ik een goed advies geven.
Zo heb ik een man met niet-aangeboren hersenletsel begeleid naar Tafeltennisvereniging Alexandria ’66. Of ik breng diabetici in contact met Rotterdam Atletiek, waar wandelgroepen zijn. Het is en blijft maatwerk, dus het is geen regel dat een cliënt terechtkomt bij een vereniging. Zo was er een diabetespatiënt die oefeningen wilde leren kennen om ze thuis te doen en zo uiteindelijk fit genoeg te worden voor wandelingen in zijn eentje. Hem heb ik aangemeld bij FysioHolland. Onder begeleiding van een fysiotherapeut kon hij daar de juiste oefeningen aanleren.’

Welk doel wil je dit jaar bereiken binnen Bewegen naar Beter? ‘In de afgelopen twee jaar was ik namens SportMEE actief in heel Rotterdam. De vraag bleek het grootst te zijn in Centrum, Noord, Crooswijk en Prins Alexander. Op die gebieden focus ik me dit jaar, zodat Bewegen naar Beter hier nog beter op de kaart komt te staan en ik nog meer mensen kan helpen. Dit betekent niet dat we de rest van Rotterdam uit het oog verliezen. Een mooie nieuwe aanvulling binnen Bewegen naar Beter is dat in de focusgebieden ook de niet-IZER-huisartsen gebruik mogen maken van Bewegen naar Beter. Ondertussen hopen we dat in de tweede helft van het jaar een tweede sportconsulent kan worden aangesteld voor Bewegen naar Beter.’

Hét medicijn tegen gezondheidsklachten is beweging. Rotterdammers met diabetes of hart- en vaatziekten krijgen dankzij Bewegen naar Beter een kans om dit tegen te gaan. Bewegen naar Beter is een samenwerkingsprogramma tussen IZER, FysioHolland, MEE Rotterdam Rijnmond en Rotterdam Sportsupport.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anouk Meeter

Anouk Meeter

verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum