Ook dit jaar komen verenigingen met een jeugdafdeling weer in aanmerking voor de Bijdrage Jeugdsport. Clubs ontvangen 10 euro per actief spelend jeugdlid door het jaarlijkse vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport in te vullen. De Bijdrage Jeugdsport heeft als doel om de jeugdafdelingen van sportverenigingen te versterken en te verbeteren. Aandacht besteden aan een veilig sportklimaat is een belangrijke voorwaarde voor een sterke jeugdafdeling. Om zorg te dragen de aandacht voor een veilig sportklimaat voor jeugdleden wordt de Bijdrage Jeugdsport vanaf 2017 alleen nog toegekend aan verenigingen waarvan de vrijwilligers die werken met jeugdleden (trainers, coaches, leiders, jeugdcoördinatoren en andere vrijwilligers die betrokken zijn bij activiteiten met jeugd) in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Verklaring Omtrent Gedrag
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt om bijvoorbeeld met minderjarigen te werken. Deze preventieve maatregel draagt bij aan het realiseren van een veilig sportklimaat. Steeds meer sportverenigingen zijn ervan overtuigd dat ze de sociale veiligheid bij de club kunnen vergroten door van iedere vrijwilliger een VOG te vragen. Met het aanvragen van VOG’s zet jouw vereniging een belangrijke stap richting een veilig sportklimaat op de club.

Veilig sporten in Rotterdam
De aanvullende voorwaarde voor de Bijdrage Jeugdsport komt voort uit de ambitie van de Gemeente Rotterdam om een veilig sportklimaat bij Rotterdamse verenigingen te creëren of in stand te houden. Rotterdam Sportsupport onderschrijft het belang van een veilig sportklimaat en ondersteunt de Rotterdamse sportverenigingen al jaren op dit thema. Veel Rotterdamse clubs werken dan ook al actief met VOG’s en andere maatregelen om hun leden een veilig sportklimaat te kunnen bieden.

Aanvragen gratis VOG’s
Het aanvraagproces bestaat uit twee stappen:

  • Stap 1: Laat jouw vereniging goedkeuren voor het aanvragen van de gratis VOG’s
    Om in aanmerking te komen voor het aanvragen van gratis VOG’s dient jouw vereniging aan te tonen preventief beleid te hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het hebben van een vertrouwenscontactpersoon (VCP), aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers of gedragsregels voor leden en bezoekers. Via de website www.gratisvog.nl kun je de vereniging aanmelden. Let op: Het goedkeuren van een aanvraag voor gratis VOG’s kan meerdere weken in beslag nemen. Dien deze aanvraag dus op tijd in.
  • Stap 2: Vraag de gratis VOG’s aan
    Vrijwilligers die actief met jeugdleden werken (bijvoorbeeld: trainers, coaches, leiders en jeugdcoördinatoren) dienen in het bezit te zijn van een VOG. Meer informatie over het aanvragen van VOG’s vind je ook op www.nocnsf.nl/vog.

Procedure
Om in aanmerking te komen voor de Bijdrage Jeugdsport dient jouw vereniging voor 1 oktober te zijn goedgekeurd voor het aanvragen van de gratis VOG’s. Meer informatie over de Bijdrage Jeugdsport volgt in de vooraankondiging van het Vitaliteitsonderzoek eind maart. Voor 2017 geldt dat er sprake is van een overgangsjaar. Dit betekent dat de Bijdrage Jeugdsport wordt toegekend aan verenigingen die stap 1 hebben afgerond. Clubs hoeven dus nog niet in het bezit te zijn van de VOG’s van hun vrijwilligers (stap 2). Rotterdam Sportsupport juicht dit laatste al wel toe.

Voor meer informatie over de VOG kun je terecht op www.nocnsf.nl/vog. Indien je vragen hebt over de nieuwe voorwaarde of de procedure om in aanmerking te komen voor de gratis VOG’s kun je contact opnemen met Jelle van der Meer via j.vandermeer@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martijn Blok

Martijn Blok

strategisch adviseur / projectmanager Regio