Jongeren die bij jouw sportvereniging vrijwilligerswerk doen, zodat ze hun talenten kunnen ontdekken. Het project YourCube van Netwerk Nieuw Rotterdam koppelt jongeren tussen de vijftien en dertig jaar aan organisaties met een maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld een sportvereniging. Een win-winsituatie: jongeren doen nieuwe ervaringen op en ontwikkelen competenties, de vereniging heeft extra handjes.

“We bieden maatwerk wat betreft het plaatsen van een jongere,” zegt Ieke Anker, projectcoördinator YourCube bij Netwerk Nieuw Rotterdam. “Het kan zijn dat de jongere kiest voor een ervaringsplek binnen het vakgebied van zijn/haar (potentiële) opleiding of dat de jongere aan competenties wil werken op een plek gerelateerd aan zijn/haar interesses. De jongeren worden begeleid in het ontwikkelen en versterken van competenties en er wordt aandacht gegeven aan de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd levert de jongere een mooie bijdrage aan de Rotterdamse samenleving.”

Het YourCube-project is geïnitieerd door het landelijke inspiratienetwerk TijdVoorActie en loopt momenteel in acht verschillende steden, waaronder in Rotterdam met Netwerk Nieuw Rotterdam als voortrekker van het project. . Het doel van het project is dat jongeren nieuwe ervaringen opdoen en competenties ontwikkelen door vrijwilliger te worden bij een organisatie met een maatschappelijke meerwaarde, zoals bijvoorbeeld een sportvereniging.

Traject of eenmalige activiteit
Het is voor jongeren, ongeacht welke opleiding ze volgen of welke achtergrond ze hebben, mogelijk om deel te nemen aan een eenmalige activiteit of om te starten met een traject. Een projectdag met een klas of jaargroep is een voorbeeld van een eenmalige activiteit. Een maatjesproject of een bestuurlijke taak in een sportvereniging zijn voorbeelden van een traject. Een traject van honderd uur wordt beloond met een Europass, dit is een officieel certificaat ter versterking van het CV van de jongere.

Over Netwerk Nieuw Rotterdam
Netwerk Nieuw Rotterdam is een jongerenvrijwilligersnetwerk met als doel hulp en netwerk bieden aan eenzame en kwetsbare Rotterdammers. Jongeren van allerlei verschillende culturele en religieuze achtergronden worden geïnspireerd en geactiveerd om zich vrijwillig in te zetten voor hun eenzame en/of kwetsbare mede-Rotterdammers. Jongeren ervaren door hulp te bieden dat zij met hun unieke talenten van betekenis kunnen zijn voor een ander en om een ander te helpen.

Contact
Netwerk Nieuw Rotterdam komt graag in contact met sportverenigingen die willen samenwerken aan dit doel en/of jongeren die interesse hebben om vrijwilligerswerk te doen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ieke Anker via ieke@netwerknieuwrotterdam.nl of 06-23539687. Op de website van Netwerk Nieuw Rotterdam lees je meer over het project.

Verenigingsondersteuning
Dit is een artikel in het kader van verenigingsondersteuning. Dit is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Rotterdam Sportsupport. Elke vereniging heeft een gebiedscoördinator binnen Rotterdam Sportsupport. Deze persoon beantwoordt vragen, geeft advies en stimuleert verenigingen in te spelen op (sport)behoeften vanuit de wijk. Voor meer informatie over de ondersteuningsproducten voor Rotterdamse sportverenigingen klik hier.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emile van der Weg

Emile van der Weg

verenigingsconsulent Organisatie