Kinderen, jongeren en ook volwassenen die op een bepaald vlak vastlopen en ondersteuning nodig hebben, kunnen baat hebben bij de samenwerking tussen sportverenigingen en Stichting Buurtwerk Alexander. Lees over de drie manieren waarop de stichting Rotterdammers – maar ook clubs – beter weet te ondersteunen.

Ontwikkeling kennis en vaardigheden vrijwilligers
De banden tussen Buurtwerk Alexander en sportverenigingen in Prins Alexander verder aangehaald. Jongerenwerkers zijn gekoppeld aan een vaste vereniging die zij regelmatig bezoeken.
Verhoeff: “Het is essentieel dat onze jongerenwerkers en e mensen van de vereniging elkaar kennen en weten wat ze aan elkaar hebben; anders zullen die laatsten nooit het gesprek met ons aangaan. De jongerenwerkers treffen dan ook vrijwilligers van de club. Persoonlijk contact bevordert de bekendheid en samenwerking, zodat een vereniging Buurtwerk Alexander nóg gemakkelijker weet te vinden als het nodig is. Je ziet dat steeds meer Sportplusverenigingen een bredere maatschappelijke betekenis willen hebben en daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is prijzenswaardig. Als Buurtwerk Alexander willen wij graag samenwerken met de verenigingen die deze rol willen bekleden, zodat één plus één echt drie wordt.”

Maatschappelijk betrokken
Een voorbeeld van een maatschappelijk betrokken club is XerxesDZB. Als Sportplusvereniging hebben ze een gezonde, sociale en organisatorische huishouding en ontplooien ze maatschappelijke activiteiten. Die club telt zóveel leden, dat één vertrouwenscontactpersoon eigenlijk niet volstaat. Daarom zijn er verschillende sociaal coördinatoren; voor elke jeugdcategorie is zo’n coördinator aanwezig.
Zij hebben onlangs bij Buurtwerk Alexander een op maat gemaakte training van Rotterdam Sportsupport gevolgd om te leren omgaan met lastige situaties. Wat is dan je eigen houding en gedrag? Het ging
ook over hun rol binnen de club en hun verhouding tot de waarden en normencommissie en de vertrouwenscontactpersoon.

De sociaal coördinatoren en vertrouwenscontactpersonen hebben
kennisgemaakt met medewerkers van Buurtwerk Alexander en het aanbod en de ondersteuningsmogelijkheden van de stichting. Rotterdam Sportsupport heeft een bijscholing ontwikkeld specifiek voor vertrouwenscontactpersonen van sportclubs in Rotterdam. Buurtwerk heeft een breed aanbod op het vlak van talentontwikkeling, preventie, sociale vaardigheden en verschillende programma’s rondom pesten, groepsdynamiek en ouderbetrokkenheid. Dit aanbod kan per vereniging
op maat worden gemaakt.

Voorlichting drugs en alcohol
Verhoeff: ‘Nu sportclubs en Buurtwerk Alexander steeds soepeler met elkaar combineren, is het onze ambitie voorlichting te gaan geven aan verenigingsleden, al dan niet op verzoek van vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan seksuele voorlichting, voorlichting over de risico’s van drugs en alcohol en voorlichting over veilig vuurwerk afsteken of hoe om te gaan met lastig gedrag op sociale media.’

Sportclubs als vindplaats signalen
Een sportclub is een vindplaats van de meest uiteenlopende signalen, soms zelfs zorgwekkende. Nu clubvrijwilligers en jongerenwerkers van de stichting elkaar steeds beter weten te vinden, komen signalen vroeger in beeld bij professionals. Het gevolg: in een eerder stadium volgt ondersteuning of begeleiding, onder meer bij verwaarlozing of ongepast gedrag.

Heel stil en niet weerbaar
Buurtwerk Alexander heeft in september het contactpunt vroeg-signalering geopend. Verhoeff: ‘Sportverenigingen zijn betrokken bij hun leden en zij zien veel. Soms kom je in een situatie waarin je signalen oppikt waar je je zorgen over maakt en waarvan je je afvraagt wat je er mee moet. Voor deze signalen kun je terecht bij het contactpunt. Ook geven wij voorlichting over wat je kunt doen met deze signalen, bijvoorbeeld over hoe je ze bespreekbaar kunt maken. Denk aan iemand van wie wordt vermoed dat hij vereenzaamt. Wij streven ernaar dat sportverenigingen ook zo’n belangrijke signalerende functie bekleden; vrijwilligers zien er zóveel kinderen en jongeren. Het is nuttig als een vertrouwenscontactpersoon kan signaleren dat een jeugdlid heel stil is en geen weerbaarheid toont. Hij kan dit dan bespreekbaar maken met het lid en/of zijn ouders. En met onze programma’s kunnen wij ook vaak helpen.’

De samenwerking tussen Buurtwerk en sportverenigingen is een uitgelezen voorbeeld van hoe zorg- en welzijnsorganisaties en sportverenigingen elkaar versterken. Het programma Sport in het Jeugdnetwerk helpt deze organisaties sterke samenwerkingsverbanden te ontwikkelen.

 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jans van Meerten

Jans van Meerten

financieel medewerker