Vrijwilligers werven, vrijwilligers behouden, vrijwilligers met de vereiste kwaliteiten in huis hebben. Als bestuurs- of kaderlid van een sportvereniging weet je dat dit essentiële zaken zijn voor de club. Tips nodig? Verenigingsadviseur Mark Tissink zet er een aantal op een rij. Wist je trouwens dat zaterdag 5 december Internationale vrijwilligersdag is? Een mooie gelegenheid om de nijvere krachten binnen je club te bedanken

‘Het thema ‘vrijwilligers’ is belangrijk voor een vereniging en verdient dus veel aandacht en energie’, zegt Mark Tissink. ‘Ik adviseer dan ook elke club een vrijwilligerscoördinator aan te stellen of een vrijwilligerscommissie te formeren. Kleinere clubs kunnen doorgaans volstaan met een coördinator, grotere verenigingen zijn meestal gebaat bij een vrijwilligerscommissie.’

Een vrijwilligerscoördinator is volgens Tissink meestal iemand die al jarenlang rondloopt binnen de vereniging. Hij of zij kent niet alleen de leden, maar weet ook welke taken moeten worden verricht. De verenigingsadviseur: ‘Zo’n persoon kan de link zijn tussen bestuur en leden. Hij weet wat ieders kwaliteiten zijn, waar helpende handen ontbreken en wie in staat en eventueel bereid is iets voor de club te betekenen.’

Dankbaarheid
Verenigingen met veel leden hebben op het vlak van vrijwilligersbeleid nog meer behoefte aan structuur, overzicht en takenverdeling. Dan is een commissie een beter idee dan een coördinator. Maar welk scenario een club ook kiest, het is altijd zaak vrijwilligers aandacht te geven en dankbaarheid te tonen.

Tissink: ‘Stuur bijvoorbeeld een kaartje als iemand ziek is. En vraag regelmatig of alles goed loopt of dat er nog iets nodig is om de vrijwilligerstaken uit te voeren. Oók belangrijk: bedank iemand voor de bewezen diensten wanneer hij er op een gegeven moment een punt achter zet. In die goede sfeer zal de ex-vrijwilliger ook eerder bereidheid tonen zijn opvolger in te werken.’

LinkedIn
Werving van vrijwilligers begint volgens Tissink met goede kennis over leden en vaak ook hun ouders. ‘Weet wie je leden zijn, weet wie de ouders van je jeugdleden zijn, weet welke kwaliteiten zij allemaal in huis hebben. Je kunt hier zelfs achter komen via een enquête binnen de club. Maar anno 2015 kun je ook veel achterhalen via internet. Kijk bijvoorbeeld naar het LinkedIn-profiel van ouders. Misschien vind je wel iemand die financieel adviseur is. Die heeft de capaciteiten om penningmeester te zijn.’

Verantwoordelijkheid geven
Behoud van vrijwilligers is minstens zo belangrijk als werving, stelt Tissink. ‘Koester degenen die zich verdienstelijk maken voor de vereniging. Dat doe je onder meer door verantwoordelijkheid te geven. Bied bijvoorbeeld commissieleden de ruimte zelf een plan op te stellen. Geef ze ook een budget, zodat ze niet bij elke kleinigheid aan het bestuur om geld moeten vragen. Op die manier worden zij eigenaar van het betreffende thema en zullen ze er met meer toewijding aan werken dan wanneer ze een uitgestippelde route moeten volgen. Zo kunnen mensen zich ook ontwikkelen bij de vereniging’

Met andere woorden: de vrijwilliger geeft niet alleen iets aan de club, de vereniging schenkt ook iets terug. Tissink: ‘Dat kun je ook goed toepassen bij jeugdleden. Geef ze bijvoorbeeld de kans een feest te organiseren. Of laat ze stage lopen binnen een commissie. Zo leren ze hoe een commissie werkt en wat er komt kijken bij een vergadering. Via een stage binnen de vereniging doen ze ervaring op en verrijken ze hun cv.’

Meer weten
Meer weten over werving en behoud van vrijwilligers, vrijwilligersbeleid en de ondersteunende diensten van Rotterdam Sportsupport? Vraag het aan Mark Tissink.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anouk Meeter

verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum
Anouk Meeter