Ieder kind moet kunnen sporten, ongeacht het inkomen van de ouder(s). Dat is het uitgangspunt van Jeugdfonds sport Rotterdam. Weet als vereniging dat jongens en meisjes van 4 tot en met 17 jaar uit minder draagkrachtige gezinnen toch lid kunnen zijn bij uw club. Hun contributie wordt dan vergoed via Jeugdfonds sport Rotterdam. Lees welke stappen moeten worden gezet en wat de rol van de club is.

Stel, een ouder laat weten het lidmaatschap van zijn of haar kind niet te kunnen betalen. Hoe kunt u dan als vereniging bereiken dat de zoon of dochter tóch aan de slag gaat bij uw club? Dit is de gewenste route:

  • Verwijs de ouders naar een intermediair. Dit is iemand die professioneel verbonden is met ouders en/of kind, maar niet met de vereniging. Denk aan een leerkracht, een huisarts of een medewerker van de Sociale Dienst, schoolmaatschappelijk werk, een Centrum voor Jeugd en Gezin, FlexusJeugdplein of Meedoen in Rotterdam.
  • De intermediair vraagt het Jeugdfonds sport Rotterdam aan voor het kind. Dit gebeurt nadat de intermediair het legitimatiebewijs van het kind en de inkomensgegevens van de ouders heeft ontvangen.
  • Is de aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt de intermediair een e-mail met de mededeling dat het kind mag sporten. Aan de vereniging wordt per e-mail gevraagd of het kind welkom is. Zo ja, dan wordt de vereniging verzocht een factuur voor de contributie te sturen naar Jeugdfonds sport Rotterdam. Dit doet u via rotterdam@jeugdfondssport.nl of Jeugdfonds sport Rotterdam, Olympiaweg 10, 3077 AL Rotterdam.
  • Ongeveer vier weken nadat Jeugdfonds sport Rotterdam uw factuur heeft ontvangen, wordt de contributie overgemaakt op de rekening van uw vereniging.
  • Sportkleding en sportattributen worden niet vergoed door Jeugdfonds sport Rotterdam.
  • Uw vereniging kan er zelf mede aan bijdragen dat kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen sportkleding dragen. Vraag ouders van andere jeugdleden kleding af te staan aan de club wanneer hun kind er geen gebruik meer van maakt, bijvoorbeeld omdat het kind er inmiddels te groot voor is.
  • Per kind kan jaarlijks één keer een aanvraag voor Jeugdfonds sport Rotterdam worden gedaan. De gehonoreerde aanvraag geldt voor een jaar.

Vragen? Zoek contact via 010-4794457 (maandag 13.00-17.00 uur of woensdag 9.00-12.30 uur) of via rotterdam@jeugdfondssport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Frank Vermeulen

Frank Vermeulen

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat