Nu de sportverenigingen vanwege de coronamaatregelen dicht zijn, is er geen fysiek contact met (jeugd)leden, ouders en vrijwilligers. Voor de vertrouwenscontactpersoon (VCP) op de club is het daarom moeilijker om (zorg)signalen op te pikken. Terwijl dit een grote risicoperiode is. Toch kun je als VCP juist in deze tijd van betekenis zijn.

De sportvereniging is normaliter, evenals school of kinderopvang, een belangrijke ‘vindplaats’ voor (zorg)signalen. Trainers en andere vrijwilligers horen en zien veel waar het gaat om het welzijn van (jeugd)leden. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is er dan als aanspreekpunt en luisterend oor. Deze rol is in deze coronaperiode extra belangrijk en van betekenis.

Wat zijn de risico’s?

Binnen de jeugdhulpverlening bestaan er risicoperiodes voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat zijn vakanties of lange weekenden, wanneer gezinnen dicht op en bij elkaar leven, er minder contact is met andere volwassenen en er weinig regelmaat is in het leven van een kind/gezin. Als daar dan ook nog onzekerheid aanwezig is of ontstaat rondom relaties, financiën en/of toekomst gaat het risico voor huiselijk geweld omhoog.

Door de uitbraak van het coronavirus en de daarop genomen maatregelen zijn er ook nog grote collectieve stressfactoren bijgekomen: angst, kwetsbare gezondheid, eenzaamheid en onzekerheid over de toekomst.

Wat kun je als vertrouwenscontactpersoon doen?

Hoe kun je als VCP (vertrouwenscontactpersoon) binnen de sportvereniging in deze tijd van betekenis zijn?

 • Wees extra alert op signalen uit je omgeving die erop duiden dat de spanning te hoog oploopt voor een gezin en/of kinderen.
 • Let niet alleen op nieuwe signalen maar kijk ook eens wat je kan doen met/voor kinderen die misschien al bij jou op de radar waren voordat de vereniging dichtging.
 • Blijf met ouders in gesprek en vraag of ze iets nodig hebben, uiteraard via de telefoon of in een videogesprek. Vaak kan een gesprek al even wat ruimte geven en het (goede) gevoel geven dat er aandacht voor hen is.
 • Zorg dat je als vertrouwenscontactpersoon zichtbaar en vindbaar bent: zet je contactgegevens prominent op de website van de club of in huidige correspondentie. Of neem bijvoorbeeld een persoonlijk filmpje op dat rondgestuurd kan worden.
 • Blijf in contact met de clubtrainers en moedig ze aan om op hun beurt weer contact te blijven houden met hun spelers. Maak ze ervan bewust dat ze eventuele lichte zorgen of onderbuikgevoelens alsnog bespreekbaar maken met de vertrouwenscontactpersoon. De VCP kent, vooral bij grotere verenigingen, lang niet alle spelers. De trainers wel.

Waar kun je als vertrouwenscontactpersoon terecht?

 • In dit artikel lees je waar je terecht kunt als je denkt dat een kind of ouder hulp nodig heeft.
 • De gemeente Rotterdam heeft in deze periode extra aandacht voor kwetsbare gezinnen, kinderen en partners waar huiselijk geweld en kindermishandeling spelen of op de loer liggen. Er zijn initiatieven als Whatsappcontact met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, een meldpunt kwetsbare kinderen, extra beroep op wijkteams en de inzet van sociale hulpdiensten. In deze speciale nieuwsbrief lees je meer over de inzet van verschillende welzijnsorganisaties.
 • Mocht je als vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging willen sparren, advies of ondersteuning wensen of zorgen willen delen? Zoek dan, ook bij twijfel, contact met de pedagogisch adviseurs van Rotterdam Sportsupport (zie hieronder).

Contact met pedagogisch adviseurs Rotterdam Sportsupport

➡️ Voor sportverenigingen aan de noordkant van Rotterdam:
Romy van der Heide (Pedagogisch Adviseur):
06 27405097 / r.vanderheide@rotterdamsportsupport.nl

➡️ Voor sportverenigingen aan de zuidkant van Rotterdam en in Hoek van Holland, Rozenburg, Hoogvliet en Pernis:
Marco van de Geer (Pedagogisch Adviseur):
06 41544327 / m.vandegeer@rotterdamsportsupport.nl

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Bestuursontwikkeling
 • Beleidsplan
 • Communicatie
 • Begeleiding trainers en coaches
 • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur
Carola Nagy