Door de versoepelende coronamaatregelen zullen sportverenigingen ook het coronatoegangsbewijs (CTB) op bepaalde plekken weer moeten scannen. Eerder is al gebleken dat vrijwilligers bij de controle soms voor ingewikkelde en uitdagende situaties komen te staan. Rotterdam Sportsupport biedt daarom in samenwerking met SMG Services een ‘Coronacheck-training’ aan voor vrijwilligers. Deze training wordt gehouden op woensdag 2 februari en donderdag 10 februari (19.00 tot 22.00 uur).

Door vrijwilligers te trainen in een goede bejegening en ze tools te geven hoe ze kunnen handelen in lastige situaties kunnen vrijwilligers hun rol aan de poort bij het checken van het CTB beter vervullen en kunnen problemen eerder worden voorkomen. Onderdeel van de training is een rollenspel bij de toegangspoortjes van de Kuip. Zo worden verschillende situaties geoefend en leren deelnemers wat te doen bij een ‘rood schermpje’, discussies of agressieve situaties. Ook wordt geleerd hoe kan worden opgeschaald en geregistreerd en hoe de corona-verantwoordelijke van de vereniging erbij kan worden betrokken.

Professionele trainer SMG

De training wordt verzorgt door een trainer van SMG. SMG Services ondersteunt bij diverse evenementen en voetbalstadions. Zo leveren zij de voetbalstewards in de Kuip. De voetbalstewards van SMG zijn dienstverlenend en door hun juiste en adequate optreden worden vaak problemen voorkomen. SMG is dus een ervaren organisatie die speciaal voor clubvrijwilligers deze training heeft ontwikkeld.

Programma

1. Ontvangst vrijwilligers Stadion de Kuip (facilitaire gebouw).

2. Introductie, toelichting doelstelling en theorie.

3. Praktijktraining:

  • Rollenspel fysiek aan het hek 
  • Bejegening 
  • Controleren, gebruik scan app of apparatuur 
  • Afwijzing, wat doe ik als het schermpje rood wordt? 
  • Opschalen, registratie, procedures, contact met coronaverantwoordelijk v/d vereniging 
  • Omgaan met agressie 

4. Vragen, toelichting en aanbod SMG Services.

5. Afsluiting.

Extra aanbod voor deelnemers

SMG wil enthousiaste sportvrijwilligers naast hun verenigingswerk de mogelijkheid bieden om op afroepbasis voetbalsteward in het Feijenoord Stadion te zijn/worden. Dit is een betaalde activiteit. SMG en stadion de Kuip bieden geïnteresseerde deelnemers aan de Coronacheck-training gratis een speciale opleiding tot voetbalsteward aan. Na afloop van de training ontvangen de deelnemers meer informatie over dit aanbod.

Aanmelden

Aanmelden kan door hier te klikken of via de button in het informatiemenu. Een dag voor de bijeenkomst ontvang je een link naar de online omgeving. Heb je nog vragen of kom je er niet uit? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Bianca Post b.post@rotterdamsportsupport.nl. We helpen je graag verder!