Door de coronacrisis zijn alle accommodaties gesloten. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de verenigingen. Er zijn een aantal compensatieregelingen waar je gebruik kan kunt maken. En daarnaast kun je als vereniging zelf ook maatregelen treffen. Door de vele voorwaarden en veranderende regelingen hebben wij gemerkt dat er veel vragen leven bij clubs. Rotterdam Sportsupport organiseert daarom een digitaal financieel vragenuurtje.

Het vragenuurtje is gericht op vier thema’s:

  • Compensatieregelingen overheid
  • Abonnementen/vaste lasten
  • Contributie
  • BOSA (Bouw en onderhoud sportaccommodaties)

Je kunt je vragen voorafgaand aan of tijdens het vragenuurtje stellen. Geef je wel even van tevoren op via de button in het informatiemenu. Een half uur voor aanvang van de sessie sturen we een link naar de online omgeving.

Paul Baans

Paul Baans

Expertadviseur financiën