De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is 10 november aangenomen in de Eerste Kamer. Hiermee zal de wet nu formeel in werking treden op 1 juli 2021. Dus aankomende zomer al. Dit lijkt verder weg dan het is, want er zijn veel zaken die sportverenigingen moeten gaan regelen in relatie tot deze wet.  Op donderdag 3 december organiseert NOC*NSF daarom een webinar om deze nieuwe wet, die van groot belang is voor sportbestuurders, nader toe te lichten.

Waarom is deze wet relevant: 

  1. Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van sportbestuurders. 
  2. Besturen moeten een aantal zaken goed afspreken en regelen omgaande stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  3. Vele gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

Aanmelden

NOC*NSF legt alles graag uit tijdens het webinar van donderdag 3 december van 16.00-17.00 uur. Bestuurders van sportverenigingen zijn van harte uitgenodigd voor deelname aan dit webinar. Zet dit bericht dus vooral ook door naar jullie verenigingsbestuurders. Aanmelden voor dit webinar kan via deze link of door te klikken op de button in het informatiemenu.

Liana Landman

Liana Landman

Projectleider Vitale verenigingen