Door kader op te leiden kan de vereniging investeren in een sterke en vitale organisatie. Heeft jouw club de ambitie om trainers, bestuurders of andere vrijwilligers op te leiden? Dan kun je hiervoor de kosten (deels) vergoed krijgen door Rotterdam Sportsupport via de regeling Bijdrage Kaderopleidingen. Het aanvragen van een bijdrage kan door het invullen van het aanvraagformulier.

Voorwaarden en spelregels: 

De bijdrageregeling is voor zowel sporttechnische (trainersopleidingen, jurycursussen etc.) als organisatorische opleidingen (sociale hygiëne, EHBO etc.). Rotterdam Sportsupport bepaalt of een bepaalde opleiding in aanmerking komt.

 • Alleen bestuursleden mogen een aanvraag indienen.
 • De maximale vergoeding per kalenderjaar wordt bepaald door het ledenaantal van de vereniging:
  – 200 leden: maximale vergoeding van € 500 per kalenderjaar
  – 201 – 500 leden: maximale vergoeding van € 750 per kalenderjaar
  – Meer dan 500 leden: maximale vergoeding van € 1.000 per kalenderjaar.
 • De vereniging kan jaarlijks meerdere aanvragen indienen zolang het bovenstaande bedrag niet overschreden wordt.
  • Achteraf of tijdens de opleiding indienen is toegestaan, maar er kan niet met terugwerkende kracht beroep gedaan worden op het budget van eerdere jaren. De startdatum van de opleiding is hierin leidend.
  • Nadat de aanvraag is goedgekeurd krijgt de vereniging hierover per mail bericht met verdere informatie over het proces.
   • Het toegekende bedrag wordt overgemaakt nadat de vereniging een bewijs van inschrijving heeft opgestuurd.
   • De vereniging moet zich inzetten voor het succesvol afronden van de opleiding door de vrijwilligers.
   • Na afloop van de opleiding informeert de vereniging vervolgens Rotterdam Sportsupport of de opleiding met de Bijdrage Kaderopleidingen succesvol is afgerond.

    Yasemin Cansoy

    medewerker crediteurenadministratie
    Yasemin Cansoy

    Meer weten?

    Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

    Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

    • Alles voor de penningmeesters
    • Subsidies
    • Fondsen
    • Sponsoring
    • Overige inkomstenbronnen

    Wij staan voor je klaar!

    Anouk Meeter

    verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum
    Anouk Meeter