Verenigingen kunnen extra sponsorinkomsten werven als reclame-uitingen zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Dan is de sponsor immers niet alleen zichtbaar voor leden, maar ook voor voorbijgangers. Hier is een aantal mogelijkheden voor, maar het brengt ook kosten met zich mee. 

Reclamegebieden 

Binnen de gemeente Rotterdam mag er niet op elke plaats evenveel reclame gemaakt worden. In sommige gebieden zijn meer reclame-uitingen toegestaan dan in andere gebieden. Op de kaart reclameniveaus kun je zien of jouw vereniging in een reclamezone, welstandsvrije zone of reclamearme zone ligt. 

Externe reclame-uitingen 

Sinds 2010 hebben verenigingen drie mogelijkheden voor externe reclame-uitingen: 

  • Een goed zichtbaar welkomstbord bij de entree van het sportpark waarop behalve de naam van de club ook meerdere sponsorlogo’s staan; 
  • Boarding langs de velden die aan 2 kanten bedrukt is, zodat het vanaf de openbare weg zichtbaar is; 
  • Banieren op het complex die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. 

In 2011 heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om deze mogelijkheden in het hoofdstuk Reclame van de Welstandsnota op te nemen, maar tot op heden is dat niet gebeurd.  

Vergunningen 

Met de zelftoets kun je nagaan of er vergunningen nodig zijn voor het plaatsen van reclame. Als de reclame past binnen de regels uit de Reclamegids is er in ieder geval geen vergunning nodig. Houdt er rekening mee dat er legeskosten moeten worden betaald als het nodig is om een vergunning aan te vragen. Deze kosten bedragen minimaal €97,20 (tarief 2019). 

Reclamebelasting 

Over alle reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg betaal je reclamebelasting. Deze belasting wordt geïnd bij degene die het meeste voordeel heeft van de reclame-uiting. In dit geval zal de belasting dus geïnd worden bij de sponsor, niet bij de vereniging. Je hoeft als vereniging geen melding te maken van externe reclame-uitingen bij de gemeente. Het is wel verstandig om de sponsor te wijzen op de mogelijkheid tot het in rekening brengen van reclamebelasting door de gemeente. Het tarief van de reclamebelasting is in 2019 €53,30 per vierkante meter per jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente

Voor reclame die de vereniging op de eigen accommodatie voor zichzelf maakt geldt een vrijstelling van de reclamebelasting voor 30 m2. Over reclame boven die 30 m2 betaalt de vereniging ook €53,30.  

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Fondsen en subsidies
  • Duurzaamheid
  • Wet- en regelgeving
  • Vergunningen
  • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

Maurits Morsink

verenigingsconsulent organisatie