“Contributie innen is tijdrovend als je het zelf doet en kost geld als je dat uitbesteed.” Dit is een veel gehoorde uitspraak over contributie-inning, maar blijkt in veel gevallen een misvatting. Contributie factureren of zelfs aanmaningen versturen is niet de favoriete bezigheid van de ledenadministratie. Verenigingen accepteren daarom te vaak niet-betaalde lidmaatschappen, want de vereniging kan best overleven met 1% van de leden die om wat voor reden dan ook niet betalen.

Het gemiddelde van de niet-betalers ligt helaas hoger (gemiddeld tussen de 2% en 5%). De redenen hiervoor liggen uiteen. Soms is een verhuizing niet doorgegeven, is een lid langdurig ziek, geblesseerd of zelfs overleden en is de vereniging hier niet van op de hoogte. Om de contributie alsnog te ontvangen, moet je als vereniging meerdere malen nabellen, e-mailen, etc. Dit kan leiden tot irritatie tussen de ledenadministratie en het lid.

Professionele systemen

Gelukkig zijn er een aantal professionele systemen die kunnen ondersteunen in de werkzaamheden. Door het innen van de contributies te automatiseren bespaar je veel tijd, krijg je eerder je geld én maakt het de leden makkelijker om te betalen (bijvoorbeeld via een tikkie, automatische incasso of IDeal). De ondersteuning is in veelvoud aanwezig!

Wil je meer weten over het innen van contributie en de systemen die hiervoor beschikbaar zijn? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!

Paul Baans

Verenigingsconsulent financiën
Paul Baans

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Alles voor de penningmeesters
  • Subsidies
  • Fondsen
  • Sponsoring
  • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Daan Baecke

verenigingsconsulent Noord en Kralingen-Crooswijk
Daan Baecke