Een gedragscode gaat, anders dan omgangsregels, over het contact tussen vrijwilligers/begeleiders en jeugdleden en/of mensen met een beperking. Wat is wel en niet geaccepteerd gedrag? Vaak zijn deze grenzen binnen de sportsetting niet eenduidig. Waar het binnen de judosport gebruikelijk is om een bepaalde greep, onder andere liggend op de grond bij een jeugdlid voor te doen. Is dit bijvoorbeeld bij een sport als tennis erg ongebruikelijk. De gedragscode helpt bij het verduidelijken van de grenzen. Het gaat hierbij over de grenzen in het contact tussen vrijwilliger/begeleider en het jeugdlid of lid met een beperking.  

De gedragscode is een formeel document waarin beschreven staat hoe vrijwilligers/begeleiders dienen om te gaan met minderjarigen of mensen met een beperking. Het gaat hier dus om de interactie tussen vrijwilligers, begeleiders, verzorgers en de kwetsbare doelgroep. Met een gedragscode open je het gesprek en maak je duidelijk wat gewenst gedrag is en waar de grens ligt. NOC*NSF en Rotterdam Sportsupport hanteren een standaard code welke je passend kunt maken voor jouw vereniging. Deze is bovenaan de pagina te downloaden.  

Uitspreken, afspreken en aanspreken

Een gedragscode maakt dat je een vrijwilliger die een grens overschrijdt concreet en duidelijk kan aanspreken. Je hebt namelijk al uitgesproken hoe de vereniging verwacht dat de nieuwe vrijwilliger met de kwetsbare doelgroep omgaat en de vrijwilliger is hiermee akkoord gegaan door middel van het ondertekenen van de gedragscode. ‘Uitspreken’ en ‘afspreken’ maakt het vervolgens gericht kunnen ‘aanspreken’ van een vrijwilliger/begeleider gemakkelijker.   

De gedragscode in het aannamebeleid

Het hebben van een aannamebeleid wordt sterk aangeraden. Geef de gedragscode hier een duidelijke plaats in. Je kunt ervoor kiezen om de code bij het sollicitatie/kennismakingsgesprek te bespreken en meteen te laten ondertekenen. Maar je kunt het ook bespreken en mee geven. Later kunnen ze het ondertekend inleveren en bijvoorbeeld tegelijkertijd een geldig VOG aanleveren. Belangrijk is dat ze de gedragscode ondertekenen, de manier waarop passend is voor de vereniging.   

Ineke Kalkman

projectleider Veilige sportverenigingen met sterke jeugdafdelingen
Ineke Kalkman

Meer weten?

Wil je dat jouw club veiliger wordt voor leden en bezoekers? Heb je vragen over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie? Of wil je aan de slag met VOG’s en ander preventiebeleid?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Vertrouwenscontactpersoon
  • Waarden- en normenbeleid & gedragsregels
  • Ouderbetrokkenheid
  • Zorgsignalen
  • VOG en ander preventiebeleid

Neem contact op met Ineke Kalkman voor meer informatie.

Wij staan voor je klaar!

Kitty Kalkman

projectleider Toekomstbestendige sportverenigingen / leidinggevende
Kitty Kalkman