Let op: de Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen is een oud project van Rotterdam Sportsupport. Desalniettemin kan onderstaande informatie wel als inspiratie worden gebruikt en kunnen handige documenten worden gedownload.

De Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen hielp voetbalverenigingen bij het realiseren van een veilig sportklimaat. Het doel van deze aanpak was samenwerken aan een Rotterdams voetbalklimaat waarin sportiviteit en respect centraal staan. Want dat zorgt voor nog meer plezier op en rond de velden! Binnen de Rotterdamse aanpak streven we naar een aanspreekcultuur en een eenduidig normen- en waardenbeleid voor de Rotterdamse voetbalclubs.

Wat was de meerwaarde voor verenigingen? 

Onder het motto ‘zo doen we dat in Rotterdam’ werkten Rotterdamse voetbalverenigingen samen aan een veilig(er) sportklimaat. Verenigingen die zich aansloten bij de Rotterdamse aanpak werden door de KNVB en Rotterdam Sportsupport begeleid bij het realiseren van een veilig sportklimaat. Een procesbegeleider van de KNVB hielp verenigingen om doelen te stellen en de bijbehorende acties te realiseren. De vereniging kon gedurende dit proces onder andere een beroep doen op de expertise van de pedagogisch adviseurs van Rotterdam Sportsupport. De procesbegeleider hielp de verenigingen bij het bewaken van de voortgang. Zij boden ook hulp bij het kiezen van geschikte interventies en opleidingen. Bij getoonde inzet kon de vereniging bovendien aanspraak maken op borden met gedragsregels voor langs het veld, op het sportpark, in de kantine en in de kleedkamer. 

Het doel van deze aanpak is nog meer plezier op en rond de velden! 

Waar werd binnen deze aanpak aan gewerkt? 

 • De vereniging werkt met gedragsregels en draagt deze actief uit 
 • Het formeren van een gedragscommissie (normen- en waardencommissie) 
 • Het delen van kennis en ervaring middels een platformbijeenkomst 
 • Aan de slag met handenschudden voorafgaand aan de (jeugd)wedstrijden 
 • De vereniging werkt met richtlijnen ter voorkoming van wangedrag 
 • De vereniging werkt met richtlijnen bij wangedrag 
 • Er worden afspraken gemaakt met andere verenigingen met betrekking tot risicowedstrijden 

Meer informatie? Neem contact op met Stephan Vos.

Ineke Kalkman

Ineke Kalkman

projectleider Veilige sportverenigingen met sterke jeugdafdelingen

Meer weten?

Wil je dat jouw club veiliger wordt voor leden en bezoekers? Heb je vragen over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie? Of wil je aan de slag met VOG’s en ander preventiebeleid?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Vertrouwenscontactpersoon
 • Waarden- en normenbeleid & gedragsregels
 • Ouderbetrokkenheid
 • Zorgsignalen
 • VOG en ander preventiebeleid

Neem contact op met Ineke Kalkman voor meer informatie.

Wij staan voor je klaar!

Carola Nagy

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur