De regeling investeringssubsidies breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen stimuleert Rotterdamse breedtesportverenigingen hun eigen sportaccommodaties of sportvoorzieningen op een adequaat kwaliteitsniveau te kunnen houden of brengen. 

De regeling is bedoeld voor Rotterdamse breedtesportverenigingen die lid zijn van een sportbond die is aangesloten bij het NOC*NSF. Ook een aan deze breedtesportvereniging verbonden beheerstichting kan de subsidie aanvragen. 

Onderdelen van de regeling 

De regeling bestaat uit drie onderdelen: 

  • maximaal 1/3 van de totale investeringskosten kan gefinancierd worden door een gemeentelijke subsidie van maximaal € 75.000,- per aanvraag (subsidieonderdeel I); 
  • maximaal 1/3 kan gefinancierd worden door een gemeentelijke lening die maximaal gelijk aan de te verlenen subsidie. Wordt de maximale subsidie van € 75.000,- verstrekt dan kan er maximaal € 350.000,- geleend worden; 
  • minimaal 1/3 moet gefinancierd worden door een eigen bijdrage van de vereniging (sponsoring, eigen middelen of een bijdrage uit een niet-gemeentelijke subsidie, zoals de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties); deze eigen bijdrage moet aantoonbaar gerealiseerd of te realiseren zijn. 

Borg SWS 

Voor subsidieaanvragen hoger dan € 25.000,- moet de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een positief advies afgeven. Bovendien zal de gemeente een lening, indien deze gewenst is door de aanvrager, alleen verstrekken als SWS bereid is om borg te staan. Voeg de betreffende toekenningsbrief van SWS aan de aanvraag van de subsidie. Voorafgaand aan de subsidieaanvraag zal de aanvrager dus contact moeten opnemen met SWS. SWS zal vervolgens een financiële haalbaarheidstoets uitvoeren. Hiervoor zal SWS de aanvrager een eenmalig bedrag in rekening brengen. Deze kosten behoren tot de subsidiabele kosten. Gedurende de looptijd van de borgstelling zal SWS de aanvrager jaarlijks – en zo nodig vaker – monitoren.  

Aanvragers die een subsidie van minder dan € 25.000,- vragen én geen gebruik willen maken van de gemeentelijke lening hoeven geen contact op te nemen met SWS. 

Subsidieplafond 

De regeling kent een subsidieplafond van € 400.000,- per jaar.  Dit budget verdeeld volgens het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. De gemeente handelt de aanvragen af op volgorde van binnenkomst.

In deze regeling is daarvoor het tijdstip van ontvangst van complete  aanvragen bepalend. Als tijdstip van indiening geldt het moment waarop de complete aanvraag is ontvangen. 

Wanneer aanvragen 

De subsidie kun je aanvragen van 1 december tot en met 30 november. Verenigingen die in de drie voorgaande kalenderjaren al eens de subsidie hebben aangevraagd, kunnen alleen tussen 1 en 30 november een aanvraag doen. Met andere woorden: alleen als het subsidieplafond nog niet bereikt is tegen het eind van het jaar, komen deze verenigingen in aanmerking voor de subsidie. 

Meer informatie en aanvragen 

Voor meer informatie over (het aanvragen van) de regeling kun je terecht op de  website van gemeente Rotterdam

De gemeente neemt alleen een complete aanvraag in behandeling. Hiervoor moet je veel gegevens en stukken aanleveren. De voorbereiding van een aanvraag zal de nodige tijd kosten. Bovendien kan het 8 tot maximaal 20 weken duren voordat de gemeente een besluit heeft genomen over de ingediende aanvraag. Start dus ruim voordat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden met de voorbereidingen voor de subsidieaanvraag. 

Voordat je werk maakt van de aanvraag, loont het de moeite om contact te zoeken met gemeente Rotterdam en/of Rotterdam Sportsupport. Op deze manier kun je toetsen of de aanvraag een reële kans maakt en kunnen we onnodige moeite mogelijk voorkomen. Ook voor andere vragen of advies helpen de gemeente en/of Rotterdam Sportsupport je graag verder. Je kunt contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Gemeente Rotterdam, Cluster MO – Directie S,O&C: Remco Aarts: r.aarts@rotterdam.nl  of 06-39013872. 

Rotterdam Sportsupport: 010-2429315. 

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Fondsen en subsidies
  • Duurzaamheid
  • Wet- en regelgeving
  • Vergunningen
  • Toegankelijkheid
  • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Danny Rijnhout

verenigingsconsulent Maatschappelijk ondernemen
Danny Rijnhout