Wil jouw club nieuwe leden aantrekken, vrijwilligers werven of de zichtbaarheid van de vereniging vergroten? Dan kun je hiervoor de kosten (deels) vergoed krijgen door Rotterdam Sportsupport via de regeling Kansen voor de Sport. Het aanvragen van een bijdrage kan door het invullen van het aanvraagformulier. 

Ledenlimiet bij Kansen voor de Sport

De regeling is alleen voor verenigingen met minder dan 200 leden. Grotere verenigingen hebben doorgaans een andere vorm van ondersteuning nodig bij het vinden van financiering. We zijn altijd bereid mee te denken of andere vormen van financiering van jullie activiteit mogelijk is. Hiervoor kun je terecht bij jouw gebiedsconsulent.

Voorwaarden en spelregels: 

 • De bijdrageregeling is voor het ondersteunen van activiteiten om leden of vrijwilligers te werven (open dagen, kennismakingstrainingen en ook vriendjes- en vriendinnetjesdagen etc.) of de zichtbaarheid van de vereniging te vergroten (facebook-campagnes, flyers etc.).
 • Alleen bestuursleden mogen een aanvraag indienen.
 • De regeling is alleen voor verenigingen met minder dan 200 leden. Grotere verenigingen kunnen terecht bij hun gebiedsconsulent.
 • Alle soorten kosten kunnen vanuit de bijdrage vergoed worden tot een hoogte van € 250 per kalenderjaar.
 • De vereniging kan jaarlijks meerdere aanvragen indienen zolang het bovenstaande bedrag niet overschreden wordt.
 • Een aanvraag moet voorafgaand aan de activiteit worden ingediend zodat er voldoende tijd is voor het beoordelen van de aanvraag en de gebiedsconsulent de kans heeft de activiteit te bezoeken.
 • Nadat de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de vereniging hierover per mail bericht met verdere informatie over het proces.
 • Het toegekende bedrag wordt overgemaakt nadat de vereniging de bonnetjes met gemaakte kosten en het evaluatieformulier heeft opgestuurd.

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Alles voor de penningmeesters
 • Subsidies
 • Fondsen
 • Sponsoring
 • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Rosanne Verhoeven

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde
Rosanne Verhoeven