Wat is de Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen? 

De Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen helpt voetbalverenigingen bij het realiseren van een veilig sportklimaat. Het doel van deze aanpak is samenwerken aan een Rotterdams voetbalklimaat waarin sportiviteit en respect centraal staan. Want dat zorgt voor nog meer plezier op en rond de velden! Binnen de Rotterdamse aanpak streven we naar een aanspreekcultuur en een eenduidig normen- en waardenbeleid voor de Rotterdamse voetbalclubs. 

Wat is de meerwaarde voor jouw vereniging? 

Onder het motto ‘zo doen we dat in Rotterdam’ werken Rotterdamse voetbalverenigingen samen aan een veilig(er) sportklimaat. Verenigingen die zich aansluiten bij de Rotterdamse aanpak worden door de KNVB en Rotterdam Sportsupport begeleid bij het realiseren van een veilig sportklimaat. Een procesbegeleider van de KNVB helpt verenigingen om doelen te stellen en de bijbehorende acties te realiseren. De vereniging kan gedurende dit proces onder andere een beroep doen op de expertise van de pedagogisch adviseurs van Rotterdam Sportsupport. De procesbegeleider helpt de verenigingen bij het bewaken van de voortgang. Zij bieden ook hulp bij het kiezen van geschikte interventies en opleidingen. Bij getoonde inzet kan de vereniging bovendien aanspraak maken op borden met gedragsregels voor langs het veld, op het sportpark, in de kantine en in de kleedkamer. 

Het doel van deze aanpak is nog meer plezier op en rond de velden! 

Als aangesloten vereniging ontvang je twee keer per jaar een uitnodiging voor de platformbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst praten procesbegeleiders en pedagogisch adviseurs je bij. Daarnaast wissel je kennis en ervaringen uit met andere clubs. Aangesloten verenigingen geven bovendien aan dat deelname aan de Rotterdamse aanpak, bijdraagt aan het positieve imago. Dit stimuleert ook de aantrekkingskracht van de vereniging. 

Waar kan jouw vereniging binnen deze aanpak aan werken? 

 • De vereniging werkt met gedragsregels en draagt deze actief uit 
 • Het formeren van een gedragscommissie (normen- en waardencommissie) 
 • Het delen van kennis en ervaring middels een platformbijeenkomst 
 • Aan de slag met handenschudden voorafgaand aan de (jeugd)wedstrijden 
 • De vereniging werkt met richtlijnen ter voorkoming van wangedrag 
 • De vereniging werkt met richtlijnen bij wangedrag 
 • Er worden afspraken gemaakt met andere verenigingen met betrekking tot risicowedstrijden 

Meer weten?

Wil je dat jouw club veiliger wordt voor leden en bezoekers? Heb je vragen over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie? Of wil je aan de slag met VOG’s en ander preventiebeleid?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Vertrouwenscontactpersoon
 • Waarden- en normenbeleid & gedragsregels
 • Ouderbetrokkenheid
 • Zorgsignalen
 • VOG en ander preventiebeleid

Wij staan voor je klaar!

Yusuf Celik

Yusuf Celik

projectmanager Gebieden en Sportplus