Rotterdamse sportverenigingen kunnen per direct aanspraak maken op het stimuleringsbudget dat onderdeel is van het Actieprogramma Verenigingen. Dit budget kan worden aangevraagd door sportverenigingen die duurzaam invulling willen geven aan de focusacties uit het Actieprogramma Verenigingen. Rotterdam Sportsupport voert de toekenning van het stimuleringsbudget aan de hand van de gestelde kaders uit.

Heeft jouw vereniging een goed idee of plan? Doe zelf je aanvraag digitaal of neem contact op met een verenigingsconsulent van Rotterdam Sportsupport om je idee concreet te maken.

Algemene voorwaarden en spelregels:

 • Het stimuleringsbudget kun je aanvragen voor initiatieven die jouw vereniging vitaal en/of toekomstbestendiger maken. Het initiatief moet aansluiten bij één of meerdere focusacties uit het Actieprogramma Verenigingen:
  • Flexibele lidmaatschapsvormen
  • Multisportaanbod en blending
  • eSports
  • Vernieuwende bestuurs- en organisatievormen / vernieuwende ALV’s
  • Sponsorwerving of alternatieve inkomstenbronnen aanboren
  • Verhogen multifunctioneel gebruik velden en kantines
 • De vereniging kan het budget breed inzetten. Denk hierbij aan inzet/inhuur derden, activiteitenbudget, zaalhuur, materialen etc.
 • Rotterdam Sportsupport houdt bij beoordeling en verdeling van het budget rekening met een goede spreiding over gebieden, verdeling tussen kleine en grote verenigingen en de hoogte van het bedrag in relatie tot het totale budget.
 • De aanvraag kan alleen door een bestuurslid ingediend worden.
 • Nadat de aanvraag is goedgekeurd krijgt de vereniging hierover per e-mail bericht met verdere informatie over het proces.
 • Van de vereniging wordt verwacht dat zij zich open opstellen voor tussentijdse monitoring, zich inzetten voor het succesvol implementeren en borgen van het initiatief en dat zij de opgedane kennis beschikbaar stellen voor andere clubs en voor communicatie over (de uitvoering van) het Actieprogramma Verenigingen.
 • Voor initiatieven met een looptijd van meerdere kalenderjaren wordt een andere verantwoordingscyclus aangehouden.
 • Voor aanvragen vanaf € 5.000 geldt dat niet bestede middelen worden teruggegeven zodat deze voor andere initiatieven gebruikt kunnen worden.

De kaders voor toekenning kunnen op basis van vragen en ervaringen gedurende de looptijd van het stimuleringsbudget worden aangescherpt of verduidelijkt. Bij eventuele grotere aanpassingen zullen we hierover tijdig communiceren via de kanalen van Rotterdam Sportsupport.

Aanvraagproces

Afhankelijk van de hoogte van de aanvraag gelden andere eisen aan het aanvraagproces, monitoring en verantwoording. Hierbij hanteert Rotterdam Sportsupport drie groepen: aanvragen onder € 1.000, aanvragen tussen € 1.000 en € 5.000 en aanvragen vanaf € 5.000.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de verenigingsconsulent in jouw gebied  via 010 – 242 93 15 of stuur een e-mail naar stimuleringsbudget@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • (meerjaren)begroting
 • Contributie-inning
 • Belastingregels
 • Fondsen en subsidies
 • Sponsorwerving

Wij staan voor je klaar!

Frederik Netten

Frederik Netten

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen