De afgelopen jaren zijn er binnen het Actieprogramma Verenigingen op verschillende sportverenigingen mooie dingen neergezet met behulp van stimuleringsbudget. Ook dit jaar kunnen sportverenigingen die duurzaam invulling willen geven aan esports en gaming op hun vereniging stimuleringsbudget aanvragen.

Rotterdam Sportsupport voert de toekenning van het stimuleringsbudget esports en gaming aan de hand van gestelde kaders uit. Heeft jouw vereniging een goed idee of plan? Doe zelf je aanvraag digitaal via één van de formulieren hiernaast of neem contact op met Martine Willemse om jouw idee concreet te maken.

Plan van aanpak grote aanvragen (vanaf € 5.000)

Let op: voor de aanvraag van Stimuleringsbudget boven € 5.000 ontvangen we graag een plan van aanpak voor de uitvoering van het project. De volgende onderdelen moeten terugkomen in het plan:

 • Wat is de aanleiding voor het project? In hoeverre is er sprake van een geheel nieuw project of geïnspireerd op een bestaande interventie?
 • Formuleren van een concrete doelstelling en resultaten (indien mogelijk uitdrukken in aantallen)
 • Omschrijving van de doelgroep en de wijze waarop zij bereikt gaan worden
 • Beschrijving van de uitvoering van het project
 • Betrokken partijen en hun rol binnen het project
 • Planning en fasering van het project
 • De wijze waarop monitoring en evaluatie in het project gaat plaatsvinden
 • Borging van het project binnen de vereniging zowel op financieel als organisatorisch vlak
 • Begroting met minimaal uitgesplitst naar:
  • Personeelskosten uitvoerend
  • Personeelskosten projectcoördinatie
  • Materialen (promotie, communicatie, sportmaterialen etc.)
 • Eventuele cofinanciering

Martine Willemse

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen
Martine Willemse

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Alles voor de penningmeesters
 • Subsidies
 • Fondsen
 • Sponsoring
 • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Martijn Blok

strategisch adviseur / projectmanager Regio
Martijn Blok