Wil je als Rotterdamse sportvereniging werkzaamheden laten uitvoeren aan de accommodatie? Dan zijn er diverse lokale en landelijke subsidiemogelijkheden waarvan jouw club gebruik kan maken. Een overzicht.

Landelijke subsidie: BOSA

De subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is een regeling waarvan alle organisaties die sport aanbieden – en geen winstoogmerk hebben – gebruik van kunnen maken. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

 • Een subsidie van 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie én over de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). 
 • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.

Provinciale subsidie: lokale initiatieven energietransitie

Ook de provincie Zuid Holland heeft een subsidie specifiek voor duurzaamheidsmaatregelen. De belangrijkste kenmerken hiervan:

 • Een subsidie van 10% op de totale investeringskosten. Verenigingen kunnen de subsidie aanvragen.
 • De minimale subsidie is €2.500,-. Dat betekent dat de totale investering die de vereniging wil doen minimaal €25.000,- moet zijn. De maximale subsidie is €75.000,-.
 • De subsidieregeling loopt tot 31 december 2021 of totdat het geld op is.
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd. Eén van de aanvraagvereisten is dat sportverenigingen de subsidieaanvraag vooraf bespreken met een beleidsmedewerker van de provincie Zuid-Holland. Hiervoor kan er een mail gestuurd worden naar energie@pzh.nl met vragen en/of een (concept) projectplan.
 • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Klik hier voor meer informatie over de subsidie.

Gemeentelijke subsidie: 1/3 regeling

De investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen wordt in de volksmond ook wel de 1/3 regeling genoemd. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Een subsidie van 33% over investeringen in en ten behoeve van sportaccommodaties. Verenigingen en aan verenigingen gelieerde beheerstichtingen kunnen de subsidie aanvragen. Daarnaast kan er een lening verkregen worden van maximaal 33% en moet de vereniging minimaal 33% zelf bijdragen.
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.
 • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.

Gemeentelijke subsidie: energiebesparende maatregelen

De gemeente Rotterdam heeft een subsidie specifiek voor energiebesparende maatregelen. Deze subsidie energiebesparende maatregelen sluit aan op de landelijke BOSA-regeling. Daarvan zijn de belangrijkste kenmerken:  

 • Een subsidie van 33% van de kosten van energiebesparende maatregelen.  
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.  
 • Er is in totaal €100.000,- beschikbaar. Voor deze subsidie geldt: op = op. De regeling loopt tot 31 december 2021 of totdat het geld op is. De verwachting is dat sportverenigingen al ruim voor het einde van deze termijn van het subsidiebudget gebruik hebben gemaakt. Op het moment dat dit het geval is, dan kunnen verenigingen de gemeentelijke 1/3 regeling aanvragen. Zie hieronder.  

Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie over gemeentelijke subsidie.

Begeleidingstrajecten

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloze en professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Lees hier meer over het begeleidingstraject.

SportStroom

Wil je weten welke energiebesparende maatregelen interessant zijn voor jouw vereniging? Of wat het kost als je bijvoorbeeld zonnepanelen of LED-verlichting wil laten plaatsen? Dan kan SportStroom je wellicht helpen. Zij geven als betrouwbare samenwerkingspartner van Rotterdam Sportsupport advies en brengen offertes uit voor de gewenste energiebesparende maatregelen. Laat je de maatregelen via SportStroom realiseren, dan vragen zij ook bovenstaande subsidies namens jouw vereniging aan.

Daarnaast kunnen ook partijen als Sportverlichting en Groene Club (vanuit de KNVB) energiebesparende maatregelen realiseren.

Rotterdam Sportsupport: Pepijn Geldof: p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of 010-2429315. 

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Fondsen en subsidies
 • Duurzaamheid
 • Wet- en regelgeving
 • Vergunningen
 • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën