Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam helpen sportverenigingen om hun eigen accommodatie te verduurzamen. Dit doen zij door middel van subsidie op energiebesparende maatregelen. Hiermee kunnen verenigingen tot wel 78% subsidie krijgen op de realisatie van duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen, LED-verlichting en isolatie. 

Van de 350 amateursportverenigingen in Rotterdam hebben er 120 een accommodatie in (economisch) eigendom. Veel van deze clubhuizen en kleedkamers zijn in de jaren ’60 en ’70 gebouwd en zijn daarom niet voorzien van energiebesparende installaties. Zij kunnen veel energie besparen met het nemen van energiebesparende maatregelen. Om verenigingen hierbij te helpen zijn er meerdere subsidieregelingen beschikbaar. 

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) 

Via de subsidieregeling van het Ministerie van VWS, kunnen sportverenigingen 20% subsidie krijgen op bouw en onderhoud van hun accommodatie. De regeling geldt ook voor aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Voor energiebesparende maatregelen kan nog eens 15% extra subsidie verkregen worden. 

Subsidie lokale initiatieven energietransitie 

De regeling die de provincie Zuid-Holland in het leven heeft geroepen is bedoeld om lokale initiatiefnemers hun plannen professioneel te laten voorbereiden. Speciaal voor verenigingen en woningbouwcoöperaties is er de mogelijkheid om 10% subsidie over de totale investeringskosten te krijgen. 

Subsidie energiebesparende maatregelen 

De gemeentelijke subsidie energiebesparende maatregelen sluit aan op de landelijke BOSA-regeling. Op energiebesparende maatregelen kun je 33% subsidie krijgen met een maximum van € 50.000,- per vereniging. Op dit moment (augustus 2019) is deze subsidiepot vrijwel leeg. Indien aanvragen van deze regeling niet meer mogelijk is, kun je gebruik maken van de gemeentelijke investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen.  

Sportstroom 

Wil je weten welke energiebesparende maatregelen interessant zijn voor jouw vereniging? Of wat het kost als je bijvoorbeeld zonnepanelen of LED-verlichting wil laten plaatsen? Dan kan Sportstroom je wellicht helpen. Zij geven advies en brengen offertes uit voor de gewenste energiebesparende maatregelen. Laat je de maatregelen via Sportstroom realiseren, dan vragen zij ook bovenstaande subsidies namens jouw vereniging aan. 

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Fondsen en subsidies
  • Duurzaamheid
  • Wet- en regelgeving
  • Vergunningen
  • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Floor Vierboom

Floor Vierboom

Communicatieadviseur