Verenigingen met een exploitatievergunning die alcoholhoudende dranken willen verkopen hebben een Drank- en Horecavergunning nodig. De  vergunning is onbeperkt geldig tot er  veranderingen zijn in bijvoorbeeld  de bedrijfsoppervlakte of de exploitatievorm. Zowel het aanvragen van de vergunning als het doorgeven van wijzigingen moet gedaan worden bij de gemeente Rotterdam. Informatie over de vergunning hebben wij in onderstaand artikel op een rij gezet. 

Aanvragen van de vergunning 

De Drank- en Horecavergunning vraag je aan via de website van de gemeente Rotterdam. Om de vergunning te kunnen aanvragen heb je e-herkenning nodig, de digitale sleutel voor ondernemers en de overheid. Meer informatie hierover vind je op www.eherkenning.nl 

Houd er rekening mee dat het acht weken kan duren voordat je de vergunning door de gemeente toegekend krijgt. De gemeente kan indien nodig deze termijn eenmalig met acht weken verlengen. 

Wat heb je nodig voor het kunnen doen van de aanvraag? 

  • Twee vrijwilligers met een verklaring Sociale Hygiëne, in de vergunning te noemen de leidinggevenden 
  • Het Burgerservicenummer van de leidinggevenden en de ondernemer (beheerder op de exploitatievergunning) 
  • Een bestuursreglement 
  • Een afschrift van de statuten van de vereniging 
  • Een plattegrond van de inrichting en/of het terras op schaal 1 : 100 

Sociale Hygiëne 

De Drank- en Horeca wet verplicht dat op de vergunning twee leidinggevenden vermeld staan die de verklaring Sociale Hygiëne hebben. De leidinggevenden zijn bestuurders of coördinatoren van de horeca met een minimale leeftijd van 21 jaar. Bij verenigingen is echter een uitzondering gemaakt wat betreft de aanwezigheid van deze leidinggevenden. Deze personen dienen met regelmaat tijdens openingstijden op de vereniging aanwezig te zijn. Dienstdoende barvrijwilligers moeten echter alleen kunnen aantonen dat zij een Instructie Verantwoord Alcohol hebben gehad.  

Voorafgaand aan de aanvraag is het dus van belang dat de verenigingen twee mensen heeft met Sociale Hygiëne. Voor het ontvangen van deze verklaring moet er eerst een examen worden gedaan. Hier zijn diverse aanbieders voor te vinden op het internet. 

Instructie Verantwoord Alcohol gebruik   

De Drank- en Horecawet verplicht dat barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcohol gebruik hebben gehad. Deze moet aantoonbaar te controleren zijn op de vereniging. Tijdens deze instructie is er aandacht voor onder andere de wet- en regelgeving, het effect van alcohol, alcohol en het verkeer en het “nee-verkopen”. 

Deze instructie kan online worden gevolgd bij bijvoorbeeld de vrijwilligerswerkacademie of het NOC*NSF. Deelname is gratis en bij het behalen ontvangt de barvrijwilliger het deelnamecertificaat. 

Wil je op de vereniging een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik? Vraag ons naar de mogelijkheden.  

Bestuursreglement 

Om een Horeca- en Drankvergunning te kunnen krijgen is het van belang dat je als vereniging een Bestuursreglement hebt. Dit bestuursreglement is de schriftelijke vastlegging van de verenigingshuisregels over alcohol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schenktijden. 

Wijzigingen tijdig doorgeven 

Gedurende de vergunning kunnen er wijzigingen plaatsvinden. Zo kan bijvoorbeeld de exploitatievorm wijzigen, kunnen er veranderingen zijn in de bedrijfsoppervlakte of kunnen de leidinggevenden (die met Sociale Hygiëne op de vergunning staan) wijzigen. 

Voor de geldigheid van de vergunning moeten deze wijzigingen, zoals het wijzigen van de exploitatievorm, direct worden doorgegeven aan de gemeente Rotterdam. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website van de gemeente Rotterdam.

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Fondsen en subsidies
  • Duurzaamheid
  • Wet- en regelgeving
  • Vergunningen
  • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Gert-Jan Lammens

Gert-Jan Lammens

directeur