Een veilig sportklimaat zorgt ervoor dat (jeugd)leden zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen de vereniging. Wanneer jouw vereniging met en voor minderjarigen of mensen met een beperking werkt, adviseren wij om actief in zetten op deze sociale veiligheid. Het werken met het aanvragen van een VOG is een belangrijke stap in het sociaal veilig maken van de vereniging.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hieruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Dit is bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Waarom is een VOG belangrijk?

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging, maar ook als sportbond, is het een plicht om maatregelen te nemen die bijvoorbeeld Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. Het werken met VOG’s is één van de mogelijke maatregelen.

Een VOG

 • Geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders, of verzorgers
 • Vermindert de kans dat personen, die eerder de fout in zijn gegaan een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.
 • Laat zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt

Aanvraag procedure

Voor sportverenigingen is er een landelijke regeling om VOG’s gratis aan te vragen. Het aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers die direct of indirect met jeugd of verstandelijk beperkten werken, is vrij eenvoudig te realiseren. Direct zijn dit de trainers, coaches en verzorgers. Indirect het barpersoneel of de materiaalman. De vereniging kan zich hiervoor aanmelden. Om toegelaten te worden moet de vereniging aantonen over minimaal één preventieve maatregel omtrent een veilig sportklimaat te beschikken. Dit kan zijn verenigingsregels voor leden en bezoekers, een gedragscode voor trainers of een vertrouwenscontactpersoon. Het aanmelden voor de regeling en aanvragen van VOG’s gaat volledig digitaal en is overzichtelijk.

Lees in de handleiding hoe je de VOG’s gratis aanvraagt. Let op: met ingang van 1 juli 2021 is eHerkenning 2+ nodig om een VOG aan te vragen.

Het is belangrijk te monitoren welke VOG’s ook daadwerkelijk binnenkomen en hier actief achteraan te gaan wanneer VOG’s niet zijn ingeleverd. Is het voor een grote club teveel om in één keer te doen? Dan kan je ook kiezen voor stapsgewijs aanvragen: eerst bestuur en de jeugdtrainers, dan kampleiding, barpersoneel etc.

Draagvlak creëren bij de doelgroep

Neem vooral de doelgroep waar de VOG voor aangevraagd gaat worden mee in het proces waarom het zo belangrijk is dat de club dit gaat doen. Op die manier creëer je draagvlak en bewustwording bij de doelgroep. Dit kan je doen door:

 • Het goede voorbeeld te geven door als bestuur en bijvoorbeeld Normen & Waardencommissie als eerste een VOG aan te vragen
 • Onrust weg te nemen door voldoende uitleg te geven (‘krijg ik mijn VOG wel als ik een keer te hard gereden heb’)
 • Uit te leggen dat het ook ter bescherming van de trainer zelf is en een signaal naar nieuwe leden
 • Een (of meerdere) bijeenkomsten te organiseren waar informatie gegeven wordt met voldoende ruimte voor vragen en discussie. Klik hier voor meer informatie. Meer tips vind je in dit artikel.

Hulp nodig? Een pedagogisch adviseur van Rotterdam Sportsupport denkt graag met je mee over de invulling van een dergelijke avond of hoe je bij jou op de vereniging het invoeren van VOG’s het beste kunt aanpakken.

VOG, maar wat nog meer?

Naast het werken met VOG’s zijn er ook andere maatregelen die genomen kunnen worden om te werken aan een sociaal veilige vereniging en om de kans op bijvoorbeeld seksuele intimidatie en – misbruik te verkleinen. Denk aan een gedragscode en een aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers.

Ineke Kalkman

projectleider Veilige sportverenigingen met sterke jeugdafdelingen
Ineke Kalkman

Meer weten?

Wil je dat jouw club veiliger wordt voor leden en bezoekers? Heb je vragen over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie? Of wil je aan de slag met VOG’s en ander preventiebeleid?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Vertrouwenscontactpersoon
 • Waarden- en normenbeleid & gedragsregels
 • Ouderbetrokkenheid
 • Zorgsignalen
 • VOG en ander preventiebeleid

Neem contact op met Ineke Kalkman voor meer informatie.

Wij staan voor je klaar!

Rosanne Verhoeven

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde
Rosanne Verhoeven