De voucherregeling sport- en beweegaanbod openbare ruimte is bedoeld om sporten en bewegen in de buitenruimte te stimuleren. Sportverenigingen kunnen hiervoor een aanvraag doen met projecten die een bijdrage leveren aan sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties. Vouchers worden uitgereikt met een maximum van € 4.000,- per aanvraag. Dit kan besteed worden aan:

 • Ingrepen in de fysieke leefomgeving, aanpassing(en) in de buitenruimte. Dit bestaat uit de (fysieke) sportinfrastructuur die voor iedereen toegankelijk is en sportief en recreatief bewegen faciliteert, en/of;
 • Sport- en beweegactiviteiten, begeleiding, communicatie en voorlichting.

De aanvraag

De aanvraag kan ingediend worden vanaf 4 april 2022. De termijn sluit zodra er 150 aanvragen binnen zijn, of als dat aantal niet gehaald wordt, op 30 mei 2022. Aanvragen voor de voucherregeling moeten worden ingediend bij Geertje Bijleveld via: gbijleveld@teamsportservice.nl

Een volledige aanvraag bestaat uit onderstaande onderdelen:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier Voucherregeling (download hier).
 • Begroting inclusief gedetailleerd dekkingsplan.

De aanvragen worden door een jury beoordeeld op:

 1. Maatschappelijke bijdrage; de mate waarin het project bijdraagt aan het doel om mensen deel te laten aan sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte;
 2. Inclusiviteit; de mate waarin het project voor écht iedereen sociaal, praktisch en financieel toegankelijk is;
 3. Samenwerking; de mate waarin het project is gericht op samenwerking met andere organisaties en verenigingen;
 4. Duurzaamheid; de mate waarin het project ook na de voucherregeling vervolgd kan worden;
 5. Creativiteit; de mate waarbij in het project op creatieve wijze invulling is gegeven aan de bovenstaande kaders maatschappelijke bijdrage, inclusiviteit, samenwerking en duurzaamheid.

Vragen?

Heb je vragen over de voucherregeling? Neem dan contact op met Paul Baans. Wil je even sparren over de aanvraag van jouw vereniging? Dan kan dat met jouw gebiedsconsulent.

Paul Baans

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Alles voor de penningmeesters
 • Subsidies
 • Fondsen
 • Sponsoring
 • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Fragette Jagt

Fragette Jagt

verenigingsconsulent Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg