Door het invullen van de risico- en beschermende factoren bij een casus krijg je meer inzicht in de problematiek en richt je je ook op de positieve factoren die helpend kunnen zijn bij het oppakken van een casus. Op deze pagina vind je een uitgebreidere lijst risico- en beschermende factoren dan in je boekje voor vertrouwenscontactpersonen. Risico- en beschermende factoren kun je op drie gebieden invullen: kind, ouder(s)/verzorger(s) en omgeving.

 • Beschermende factoren:

  + Positief zelfbeeld

  + Zelfredzaam binnen zijn/haar leeftijdscategorie

  + Goede band met opvoeders

  + Empathisch vermogen

  + Maakt makkelijk vrienden

  + Ouder is regelmatig op de club te vinden

   

  Risicofactoren:

  – Negatief zelfbeeld

  – Negatieve opvoedsituatie

  – Beperkt morele ontwikkeling

  – (Licht) verstandelijke beperking

  – Echtscheiding/veel conflicten binnen gezin

  – Drugs/alcoholgebruik

 • Beschermende factoren:

  + Goede sociale bindingen

  + Familie en vrienden

  + Goed contact met de buurt

  + (Gebrekkige) beheersing van de Nederlandse taal

  + Goede socials cohesie (bijv. lid van een (sport)vereniging)

   

  Risicofactoren:

  – Autoritaire opvoedstijl

  – Gebrekkige sociale binding

  – Verlies van baan en/of inkomen

  – Armoede en/of geen opleiding

  – Sprake van verslaving(en) binnen het gezin

 • Beschermende factoren:

  + Binding met een (geloofs)gemeenschap, kerk en/of (sport)club

  + Goede sociale cohesie, ons kent ons cultuur

  + Contact tussen de diverse opvoeddimensies, de ouders/opvoeders, school en sportvereniging

  + Een vertrouwenspersoon die goed gepositioneerd is binnen de sportvereniging

   

  Risicofactoren:

  – Veel criminaliteit in de buurt

  – Geen veilig sportklimaat

  – Onveilige infrastructuur in de wijk