Rotterdammers die willen kennismaken met een sportvereniging kunnen bij een speciaal ingericht servicepunt van Rotterdam Sportsupport terecht. Hier kunnen Rotterdammers zich melden die graag in verenigd verband willen bewegen, maar de weg naar een passende sportclub nog niet hebben gevonden.

Rotterdam kent ruim 350 sportverenigingen in meer dan 60 sporttakken. De meeste sportverenigingen heten ook niet-leden welkom. Dat doen zij door bijvoorbeeld proeftrainingen aan te bieden. Dit beteken dat iemand die geïnteresseerd is in een vereniging één of meerdere keren gratis mag meedoen.

Passende vereniging

Rotterdam Sportsupport is al sinds 2003 het servicepunt voor sportverenigingen. Om ook Rotterdammers die willen sporten te begeleiden naar een passende vereniging is Rotterdam Sportsupport een servicepunt gestart. Deze website is speciaal bedoeld voor Rotterdammers die graag willen kennismaken met een sportvereniging in de buurt, maar nog niet weten waar ze terecht kunnen. Op basis van leeftijd, adres en sportvoorkeur wordt samen met een consulent van Rotterdam Sportsupport gekeken welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld één of meerdere proeftraining(en) te volgen.

Over Rotterdam Sportsupport

Rotterdam Sportsupport, al sinds haar oprichting in 2003 het servicepunt voor Rotterdamse sportverenigingen, zet zich in voor vitale, veilige en toekomstbestendige sportverenigingen. Sportverenigingen zijn de onovertroffen kampioen in het in beweging krijgen en houden van Rotterdammers en zorgen ervoor dat iedereen sportief en maatschappelijk kan meedoen.

Wie graag wil kennismaken met een Rotterdamse sportvereniging kan een aanvraag doen op de site: www.rotterdamsportsupport.nl/proeftraining.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Mark van der Haven

Mark van der Haven

projectcoördinator Schoolsportvereniging

De landelijke overheid heeft een aanvullende compensatieregeling voor amateursportorganisaties beschikbaar gesteld. Sportverenigingen die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen tussen de 1500 en 3500 euro.

De Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20 procent aan omzetverlies hebben geleden. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling is dat de organisatie nog geen gebruik heeft gemaakt van de TOGS-regeling (Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19).

De TASO-regeling is van toepassing op doorlopende lasten (met uitzondering van huurlasten) in de periode 1 maart tot 1 juni van 2020. De regeling kent drie gradaties van tegemoetkomingen:

  • 1500 euro (bij doorlopende lasten van 501 t/m 1500 euro)
  • 2500 euro (bij doorlopende lasten van 1501 t/m 2500 euro)
  • 3500 euro (bij doorlopende lasten van 2501 t/m 3999 euro)

De TASO-regeling is in het leven geroepen omdat veel sportverenigingen niet voldeden aan de voorwaarden uit eerdere rijksregelingen, zoals de TOGS en de NOW. Meer informatie over de TASO-regeling vind je hier. Bekijk hier een eerder door ons geplaatst overzicht met alle maatregelen die Rotterdamse verenigingen kunnen treffen (bijgewerkt per 24 juli).

Mochten er nog meer maatregelen bekend worden, verstrekken wij hier uiteraard snel meer informatie over. Houd onze website, nieuwsbrief en social media-kanalen in de gaten. Meer weten over financiën? Neem dan contact op met Paul Baans via p.baans@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fleur Lindenburg

Fleur Lindenburg

receptie-, secretariaats- en communicatiemedewerker

Maar liefst 229 Rotterdamse sportverenigingen vulden dit jaar het vitaliteitsonderzoek in. Dankzij deze historisch hoge respons kan Rotterdam Sportsupport haar verenigingsondersteuning nog beter aanpassen op de wensen en behoeften van 350 Rotterdamse clubs. Om meer inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis is het onderzoek dit jaar uitgebreid met vragen omtrent de verwachtingen en knelpunten gedurende deze periode.

Projectmanager Yusuf Celik reageert verheugd: ‘We zijn blij dat verenigingen in deze drukke periode van de (her)start de moeite namen om het vitaliteitsonderzoek in te vullen. Deze informatie is voor ons essentieel om ondersteuning te blijven verbeteren.’

Coronatijd

‘Hoe ik de hoge respons verklaar? Ten eerste is de Bijdrage Jeugdsport, die clubs na het invullen ontvangen, na de schrale coronamaanden een welkome financiële tegemoetkoming. Maar ook het inkorten en aanscherpen van het onderzoek heeft een positieve invloed. Bovenal is het toch vooral de goede relatie die onze verenigingsconsulenten met verenigingen hebben. Er is, juist ook in coronatijd, heel regelmatig (telefonisch) contact. Bovendien hebben we in de periode tot en met 1 juni al meer dan 500 hulpvragen mogen beantwoorden. Ik ben trots op de collega’s die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Op Prinsjesdag zullen we de belangrijkste uitkomsten publiceren,’ aldus Celik.

Individuele rapportages

Om de verenigingen zelf meer inzicht te verschaffen werken we op dit moment aan individuele rapportages per club. Daarin zijn hun antwoorden afgezet tegen de antwoorden van de andere clubs. De rapportage moet inzicht geven in hoe de club scoort op de zes verschillende onderdelen (Accommodatie, Financiën, Leden, Organisatie, Veilig Sportklimaat, Vrijwilligers) ten opzichte van het Rotterdamse gemiddelde. Op leden wordt bijvoorbeeld gepresenteerd hoe de ledenontwikkeling is en hoe dit zich verhoudt tot andere verenigingen binnen dezelfde sporttak. Deze rapportage is voor bestuurders een interessante tool om gericht bij te sturen en waar nodig ondersteuning te vragen.

Wat is het vitaliteitsonderzoek?

Het vitaliteitsonderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat een algemeen beeld geeft van de vitaliteit van verenigingen in Rotterdam. Dit beeld helpt Rotterdam Sportsupport haar dienstverlening en projecten te versterken. Zo sluit deze nog beter aan bij de behoeftes van de verenigingen en kunnen we clubs nog gerichter ondersteunen. Door de vitaliteitsonderzoeken van de laatste jaren naast elkaar te leggen, ontstaat ook een beeld van de ontwikkeling bij de verenigingen. Daarnaast ontvangen clubs die het onderzoek invullen de Bijdrage Jeugdsport, deze bedraagt 10 euro per jeugdlid.

De gebiedsconsulenten van Rotterdam Sportsupport zijn graag bereid om in een persoonlijk gesprek de uitkomsten van het onderzoek te bespreken en zodoende de vitaliteit van Rotterdamse verenigingen te bevorderen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carola Nagy

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur