Op steeds meer plekken in Rotterdam moeten bewoners en bezoekers betalen om hun auto te parkeren. Een belangrijke groep die hier nadeel van ondervindt zijn de sportverenigingen. Niet alle sportverenigingen hebben parkeergelegenheid op het terrein van het sportcomplex, de sporthal of de gymzaal. Sporters en vrijwilligers moeten hun auto op de openbare weg parkeren en hiervoor betalen. Dit levert een extra kostenpost op, wat de drempel verhoogt om te sporten of vrijwilligerswerk te doen. Sportverenigingen kunnen hierdoor in de problemen komen.

Het betaald parkeren vormt een risico voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk en daarmee voor de vitaliteit van verenigingen, en de sportparticipatie. Natuurlijk is het als vereniging belangrijk om het gebruik van fiets en openbaar vervoer te stimuleren, maar dit is lang niet altijd mogelijk voor bijvoorbeeld ouderen, leden met een beperking, leden/vrijwilligers die ver van de club af wonen en bezoekende teams en hun toeschouwers.

Verder zien we dat de parkeerproblematiek breder is dan betaald parkeren. Sommige verenigingen hebben geen of te weinig parkeerplekken op hun eigen terrein, waardoor er in de omliggende wijk geparkeerd wordt. Dit levert problemen op. Ook ervaren leden en vrijwilligers van clubs op een aantal parkeerplaatsen bij sportaccommodaties een gevoel van onveiligheid door bijvoorbeeld de ligging, verlichting en begroeiing. Dit komt onder andere door drugsgebruik en messengeweld op deze parkeerplaatsen. Op deze pagina vind je een overzicht van alle artikelen die te maken hebben met parkeerproblematiek.

Laatste update

Om sportverenigingen tegemoet te komen in het betaald parkeren heeft het college een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd met maatwerkoplossingen voor specifieke doelgroepen. Sportverenigingen en scoutinggroepen kunnen, afhankelijk van het aantoonbare aantal leden en de locatie, maximaal acht parkeervergunningen aanvragen voor €43,60 per maand per vergunning in 2023 of in plaats van een parkeervergunning een urenbundel van 132 uur per maand voor €0,66 per uur (€0,11 per 10 minuten). Deze urenbundel kan worden ingezet voor verschillende kentekens. Daarnaast wordt bij een aantal sportlocaties een zogenaamde Stop & Sport regeling toegepast. Lees hier meer over het voorstel aan de gemeenteraad.

Motie aangenomen
Op donderdag 9 november heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om sportverenigingen een zogenoemd ingroeimodel aan te bieden. Dit houdt in dat sportverenigingen in 2024 75% korting krijgen op de 43,60 euro per maand per parkeervergunning met een maximum van 8 parkeervergunningen per sportvereniging. In 2025 krijgen sportverenigingen 50% korting op de parkeervergunningen.
     Deze maatwerkoplossing geldt ook voor Urban Sportsclubs.  

Lees hier de meest recente artikelen: