Rotterdam Sportsupport, Sportbedrijf Rotterdam en SportMEE hebben een selectie van aanbieders van laagdrempelig beweegaanbod opgesteld die goed aansluiten op een aantal van onze projecten, bijvoorbeeld Bewegen naar Beter. Zo helpen we professionals in Rotterdam het beweegaanbod in de omgeving te leren kennen en kunnen ze hun patiënten, cliënten of buurtbewoners met een afstand tot bewegen (drempel om te gaan bewegen kan divers kan zijn (gezondheid, sociaal, werkzoekend, ouder et cetera ) hier naar verwijzen. We stellen de lijst samen aan de hand van een aantal uitgangspunten, bijvoorbeeld: aandacht voor bieden van diversiteit in intensiteit, toegankelijke trainer, spreiding over het gebied, verschillende sporten, jarenlange ervaring met de aanbieder, diverse budgetten, en de motivatie om een leuke sociale omgeving te bieden voor meerdere Rotterdammers.