“Over twintig à dertig jaar moeten verenigingen nog steeds een prominente rol spelen in de samenleving,” aldus sportwethouder Sven de Langen tijdens de lancering van het Actieprogramma Verenigingen op 25 juni 2019. Het programma bevat tal van acties, die bijdragen aan vitale, veilige en toekomstbestendige sportverenigingen. De Langen: “Een vereniging is in mijn ogen meer dan alleen ‘een plek om te sporten of scouten’. Het zijn plekken waar wij leren om samen te werken. Ook vervullen zij een belangrijke maatschappelijke functie in de wijk. Kortom: verenigingen spelen een belangrijke rol in de Rotterdamse samenleving”.

Waarom is het Actieprogramma nodig?

De Langen: “We constateren dat verenigingen terrein verliezen. Dit komt door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals andere behoeften, meer keuzes in vrijetijdsbesteding en concurrentie van meer aanbieders. De gemeente vindt het belangrijk dat verenigingen over twintig à dertig jaar nog steeds een prominente rol in de Rotterdamse samenleving spelen. De vereniging van de toekomst zal anders zijn, met andere organisatievormen en een breder aanbod dat past bij deze tijd. Dat is hard nodig, omdat de vraag van Rotterdammers verandert.”

Hoe is het Actieprogramma tot stand gekomen?

Het Actieprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met verenigingen en belangrijke partners, zoals Rotterdam Sportsupport en het Sportbedrijf Rotterdam.

Hoe wordt de uitvoering ervan gefinancierd?

De gemeente zet o.a. geld in (de komende drie jaar € 600.000) vanuit het landelijk Sportakkoord. Dit budget is onder meer bestemd voor het opzetten van e-sports bij verenigingen. Het Actieprogramma Verenigingen is ook de Rotterdamse uitwerking van het Sportakkoord.

Welke pijlers vormen de basis van het Actieprogramma?

 • Leden/aanbod
 • Organisatie/vrijwilligers
 • Financiën
 • Accommodaties
 • Veilig en positief (sport)klimaat

Langs deze pijlers zijn in totaal 23 actiepunten met betrekking tot sportverenigingen geformuleerd.

Welke acties hebben prioriteit?

 • Pilots met flexibele lidmaatschappen
 • Multisportaanbod en blending
 • Aanbod E-sports bij verenigingen
 • Pilots met nieuwe organisatie-, bestuurs- en ALV-vormen
 • Verenigingen ondersteunen bij sponsorwerving
 • Verhogen multifunctioneel gebruik velden en kantines
 • Inzet 10 verenigingsconsulenten bij sportclubs

Wil jouw vereniging aan de slag met één van deze focusacties? Klik hier om het stimuleringsbudget aan te vragen.