Sinds april 2019 neemt Rotterdam Sportsupport deel aan het project ‘proeftuinen clubkadercoaching’ van NOC*NSF. Een clubkadercoach helpt verenigingen met het opzetten, uitvoeren en borgen van trainersbegeleiding. Dit draagt bij aan een positieve sportcultuur bij verenigingen waarin trainers en coaches naast inhoudelijk verstand van zaken ook in pedagogisch en didactisch opzicht bekwaam zijn.

Waarom clubkadercoaching?

Plezier en ontwikkeling zijn de belangrijkste factoren om te gaan sporten en om te blijven sporten. De trainers en coaches spelen een cruciale factor in het sportplezier van het kind. Daarnaast heeft de club een verantwoordelijkheid om goed voor hun mensen, in dit geval trainers en coaches, te zorgen. Veel trainers en coaches die geen echte trainersopleiding hebben worstelen naast de technische kant ook met de pedagogisch-didactische kant van het trainerschap. Hoe spreek je een groep sporters aan? Hoe houd je een groep sporters actief? Hoe zorg je dat ze iets leren? Maar vooral… hoe zorg je voor het plezier bij de sporters? 

Rotterdam Sportsupport erkent de enorme waarde van sportverenigingen met een positieve sportcultuur: sociaal veilig, inclusief en pedagogisch sterk. Dat vraagt om trainers en coaches die niet alleen sportinhoudelijk verstand van zaken hebben, maar juist ook in pedagogisch-didactisch opzicht bekwaam zijn. Een clubkadercoach ondersteunt verenigingen daarom met het opzetten, uitvoeren en borgen van trainersbegeleiding.

Een clubkadercoach ondersteunt gedurende één à twee seizoenen bij het opzetten en ‘normaal maken’ van trainersbegeleiding. De clubkadercoach zorgt dat na zijn of haar vertrek de rol wordt overgenomen door trainersbegeleiders van de club zelf. De clubkadercoach is hiermee een belangrijke sleutel voor het verkrijgen van meer vitale sportverenigingen met een positieve sportcultuur. Clubkadercoaching heeft dan ook een prominente plek in het Nationaal Sportakkoord.

Clubkadercoaching in Rotterdam

Impressievideo clubkadercoaching in Rotterdam

In Rotterdam nemen acht verenigingen in vier verschillende takken van sport deel aan de pilot clubkadercoaching (voetbal, turnen, volleybal en atletiek). Onze clubkadercoaches begeleiden binnen deze clubs 153 trainers, die hierdoor meer pedagogische, didactische en sporttechnische handvatten krijgen om in te zetten in hun trainingen. Ruim 3000 Rotterdamse jeugdsporters hebben plezier van het feit dat hun trainers met meer handvatten hun trainingen geven, waardoor zij zelf met meer plezier kunnen sporten.

Rotterdam Sportsupport doet mee aan deze pilot omdat onze organisatie heel dicht bij de verenigingen staat en daarom in de landelijk-lokale samenwerking heel goed werk kan doen.

Gert-Jan Lammens

In een online magazine nemen onze Rotterdamse clubkadercoaches je mee in de rol van een clubkadercoach en kijken we terug op een jaar clubkadercoaching in Rotterdam. Wat zijn de belangrijkste learnings en succesfactoren? De pilot clubkadercoaching is vanwege de coronacrisis voor zes van de acht verenigingen met drie maanden verlengd tot eind november 2020.

Deelnemende verenigingen

Meer informatie? Neem contact op met onze coördinator clubkadercoaching Ineke Kalkman.