Zeven Rotterdamse verenigingen krijgen extra pedagogische ondersteuning van een professional. De sportpedagoog van Rotterdam Sportsupport is meerdere dagen per week aanwezig op de locatie van de vereniging om bij te dragen aan het kansrijk, veilig en gezond laten opgroeien van jeugd in Rotterdam. “Wij helpen trainers om opgroei- en opvoedproblematieken te herkennen en bespreekbaar te maken. Sommige problemen kunnen binnen de club worden opgelost en voor andere problemen kan, in overleg met ouders, ook extra expertise worden ingezet” aldus projectcoördinator Ineke Kalkman.

Vertrouwd gezicht voor trainers en bestuurders

Binnen dit project, in het kader van het preventieve jeugdbeleid en mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam, ondersteunt de sportpedagoog samen met een professionele trainersbegeleider de vereniging. De pedagoog op de club is voor vrijwilligers een vertrouwd gezicht als zij vragen hebben over afwijkend gedrag in de groep of zich zelfs zorgen maken over een jeugdlid. Kalkman: “Het is nieuw dat trainers zo expliciet gaan bijdragen aan het kansrijk, veilig en gezond opgroeien door jeugd. Om dit voor elkaar te krijgen scholen we het jeugdkader, werken we aan het bewustzijn van hun rol in de ontwikkeling van hun spelers en vergroten we hun pedagogische vaardigheden. Dit alles zorgt ervoor dat zij, samen met de vertrouwenscontactpersoon, meer dan ooit tevoren van betekenis kunnen zijn voor kinderen en ouders met kleine en grotere problemen.”

Leeftijdsspecifieke kenmerken als hulpmiddel

Dit scholen doen we bijvoorbeeld door trainers mee te nemen in de leeftijdsspecifieke kenmerken van hun spelers. Tijdens deze cursus leren wij trainers welk gedrag bij hun leeftijdsgroep/team hoort. Zo leren zij bijvoorbeeld dat een 6-jarige relatief veel lijkt te ‘liegen’, maar dat kleuters dingen die ze niet zeker weten opvullen met hun fantasie.

Wij geven trainers vervolgens handvatten hoe ze met deze leeftijdsspecifieke kenmerken om kunnen gaan. Hierdoor zullen ze gedrag beter begrijpen en minder snel als lastig ervaren. Als trainers weten welk gedrag typisch is voor een bepaalde leeftijd, kan hij/zij ook goed inschatten wanneer bepaald gedrag nog niet, of niet meer bij een bepaalde leeftijd hoort. Zo kan een trainer in overleg met ouders en samen met de pedagoog en/of de vertrouwenscontactpersoon zorgen dat het kind de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft om met plezier te kunnen blijven sporten en mee te komen met zijn/haar leeftijdsgenoten. De ontwikkeling van het kind staat in deze aanpak centraal en de leeftijdsspecifieke kenmerken zijn een hulpmiddel om hier het gesprek over te voeren.

Lokale samenwerking

De pedagoog kan ouders of de club in contact brengen met lokale opvoed- en opgroeiorganisaties en welzijnspartijen. Ook kan zij de club adviseren over passende, landelijke ondersteuning vanuit het ministerie van VWS, NOC*NSF, Academie voor Sportkader en sportbonden. Daarnaast heeft de pedagoog goede contacten met Centrum Veilige Sport en Veilig Thuis.

Het verschil maken voor jeugd

Na thuis en op school is de sportvereniging de derde plek waar kinderen de meeste tijd doorbrengen. Het regelmatige contact en de sociale context maken de sportvereniging bij uitstek een geschikte plek om bij te dragen aan de ontwikkeling van Rotterdamse jeugd. Ook betrokken verenigingen zien de waarde: “Ik vind het goud op z’n Rotterdams gezegd,” zegt Marc Brugman, jeugdvoorzitter bij LMO. ”Vanuit Rotterdam Sportsupport krijgen onze trainers en vrijwilligers meer kennis en vaardigheden aangereikt. Dat is heel goed, want ieder kind in Rotterdam heeft het recht om veilig te kunnen sporten. Daarnaast bieden we onze trainers en vrijwilligers de kans om zich te ontwikkelen op pedagogisch vlak. Daarmee kunnen we als vereniging ook weer het verschil maken.”

Kalkman vult aan: “Deze aanpak heeft enorme potentie. Met 215 sportverenigingen met jeugd en ruim 30.000 jeugdleden zijn er volop mogelijkheden voor lokale en geleidelijke uitbreiding. De Rotterdamse jeugd verdient het om centraal te staan waarbij alle organisaties die iets voor hen kunnen betekenen goed samenwerken. Dit zorgt voor optimale inclusie. Je wilt kinderen zo goed mogelijk ondersteunen in hun ontwikkeling, de sportvereniging is daarvoor een heel toegankelijke en laagdrempelige plek.”

Deelnemende verenigingen

Meer informatie? Neem contact op met projectcoördinator Ineke Kalkman.