De Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen helpt voetbalverenigingen bij het realiseren van een veilig sportklimaat. Het doel van deze aanpak is samenwerken aan een Rotterdams voetbalklimaat waarin sportiviteit en respect centraal staan. Want dat zorgt voor nog meer plezier op en rond de velden! Binnen de Rotterdamse aanpak streven we naar een aanspreekcultuur en een eenduidig normen- en waardenbeleid voor de Rotterdamse voetbalclubs. Vanaf 2024 blazen we de aanpak een nieuw leven in. Hoe ziet dit eruit?

Wat is de meerwaarde voor verenigingen? 

Onder het motto ‘zo doen we dat in Rotterdam’ werken Rotterdamse voetbalverenigingen samen aan een veilig(er) sportklimaat. Verenigingen die zijn aangesloten bij de Rotterdamse aanpak worden door de KNVB en Rotterdam Sportsupport begeleid bij het realiseren van een veilig sportklimaat. Binnen de Rotterdamse aanpak streven we naar een aanspreekcultuur en een eenduidig normen- en waardenbeleid voor de Rotterdamse voetbalclubs. De vereniging kan gedurende dit proces onder andere een beroep doen op de expertise van de pedagogisch adviseurs van Rotterdam Sportsupport.
   Bij de nieuwe aanpak focussen we ons meer op het begeleiden en beschermen van scheidsrechters, het managen van incidenten op de vereniging en het in kaart brengen van de sociale kaart van de omgeving. Daarnaast willen we de kennis die we in het verleden hebben opgedaan herhalen. Er zijn de afgelopen jaren veel bestuurswisselingen geweest, waardoor we met de nieuwe bestuurders ook weer deels de basis van de RAVV willen meenemen.

“Het doel van deze aanpak is nog meer plezier op en rond de velden!”

Bianca Post, projectcoördinator

Waar wordt binnen deze aanpak aan gewerkt? 

 • De vereniging werkt met gedragsregels en draagt deze actief uit. 
 • Het formeren van een gedragscommissie (normen- en waardencommissie). 
 • Het delen van kennis en ervaring bij platformbijeenkomsten. 
 • Aan de slag met handenschudden voorafgaand aan de (jeugd)wedstrijden. 
 • De vereniging werkt met richtlijnen ter voorkoming van wangedrag. 
 • De vereniging werkt met richtlijnen bij wangedrag. 
 • Er worden afspraken gemaakt met andere verenigingen met betrekking tot risicowedstrijden. 

  Projectcoördinator

  Bianca Post is de projectcoördinator van de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen. De verenigingsconsulent bij Rotterdam Sportsupport was van 2019 tot 2023 voorzitter van voetbalvereniging sv CWO uit Vlaardingen. Ze is daarom goed op de hoogte van wat er speelt op en langs de voetbalvelden. In de rol als projectcoördinator is ze het eerste aanspreekpunt voor de Rotterdamse voetbalverenigingen, verantwoordelijk voor het organiseren van de bijeenkomsten en de opvolging van de plannen en acties.

  Medewerkersfotografie Bianca Post - van der Hoek
  Bianca Post, projectcoördinator Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen.

  Vragenlijst

  Heeft jouw vereniging de vragenlijst al ingevuld en zich aangemeld voor de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen? Zo niet, vul dan de vragenlijst in via onderstaande button en sluit aan bij de RAVV. Zo kunnen we samen verder bouwen aan meer plezier op en rond de Rotterdamse voetbalvelden.

  Contact

  Heb je nog vragen? Neem dan contact op met projectcoördinator Bianca Post via b.post@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

  Bianca Post – van der Hoek

  verenigingsconsulent vitale en toekomstbestendige sportverenigingen / verenigingsconsulent Scouting
  Bianca Post – van der Hoek