Een gezinscoach van het wijkteam die ervoor zorgt dat een kind uit een multi-probleemgezin de sores thuis af en toe achter zich laat en naar een sportclub kan gaan. Een verenigingsvrijwilliger die contact zoekt met professionals vanwege een verwaarloosd ogend jeugdlid. Met het programma Sport in het Jeugdnetwerk zoeken sportverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties de optimale samenwerking met elkaar. Het doel: jongeren kansrijk, veilig en gezond laten opgroeien in Rotterdam.

Het project richt zich op 4 functies van sport in de jeugdketen:

  1. Een veilig en positief (kansrijk) opvoed- en opgroeiklimaat bij de sportverenigingen
  2. Toeleiding naar sport door jeugdprofessionals
  3. Verenigingen zijn een vroegtijdige vindplaats voor (beginnende) problemen in het opgroeien van kinderen
  4. De inzet van sport als middel in de jeugdhulp

Meer informatie? Neem contact op met Ineke Kalkman.