Sportverenigingen stuiten in hun streven naar vitaliteit op allerlei vragen. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over ledenbehoud, sponsorwerving, wet- en regelgeving en financiën. Elke vereniging heeft een gebiedscoördinator binnen Rotterdam Sportsupport. Deze gebiedscoördinator helpt de club zichzelf vitaler te maken en onderhoudt de relatie met de club. Expertadviseurs werken samen met verenigingen aan blijvende en duurzame oplossingen.

We ondersteunen verenigingen onder andere op de volgende thema’s:

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Liana Landman.