Sportverenigingen stuiten in hun streven naar vitaliteit op allerlei vragen. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over ledenbehoud, sponsorwerving, wet- en regelgeving en financiën. Elke vereniging heeft een accounthouder binnen Rotterdam Sportsupport. Deze accounthouder beantwoordt vragen, geeft advies en stimuleert verenigingen in te spelen op (sport)behoeften vanuit de wijk.

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Liana Landman.